1 YEHOWAH BAA DHIMASHADA BAABBIʼIN DOONO

“Cadaawaha ugu dambeeya ee la baabbiʼin doonaa waa dhimasho.”—1 Korintos 15:26

Markuu qof dhinto sidee buu Kitaabka si run ah inoo qalbi qaboojiyaa?

 • 2 Korintos 1:3, 4

  Markuu qof reerkeenna ka mid ah ama saaxiibkeen ah dhinto waxaan dareemi karnaa inaanan awood lahayn. Kitaabka si run ah buu inoogu gargaaraa.

 • Ishacyaah 25:8; 26:19

  Yehowah wuxuu haystaa awoodda uu dhimashada weligiis ku kaxeeyo. Wuxuu xitaa u soo nooleyn doonaa kuwii mar hore dhintay.

2 SARAKICIDDA WAAN RUMAYSAN KARNAA

“Gabadhay, waxaan ku leeyahay, Kac.”—Markos 5:41

Sarakicidda maxaan u rumaysan karnaa?

 • Yooxanaa 11:1-44

  Ciise Laasaros buu soo sarakiciyay.

 • Markos 5:22-24, 35-42

  Ciise gabadh yar buu soo sarakiciyay.

 • Yooxanaa 11:41, 42

  Ciise awoodda Yehowah buu kuwii dhintay ku soo sarakiciyay.

 • Yooxanaa 12:9-11

  Markhaatiyaal badan baa arkay Ciise oo kuwii dhintay soo sarakicinayo. Xitaa cadowyadii Ciise baa ogaa inuu saas sameyn karo.

3 YEHOWAH BILYANNO QOF BUU MAR KALE SOO NOOLEYN DOONAA

“Waad ii yeedhi lahayd, oo anna waan kuu jawaabi lahaa; Oo adna waxaa damac kaa geli lahaa shuqulkii gacmahaaga.”—Ayuub 14:13-15

Yaa la soo sarakicin doonaa?

 • Yooxanaa 5:28, 29

  Kuwa ku jiro xusuusta Yehowah gebigood way soo noolaan doonaan.

 • Falimaha Rasuullada 24:15

  Kuwa xaqa ah iyo kuwa aan xaqa ahayn waa la soo sarakicin doonaa.

 • Ishacyaah 40:26

  Magaca xiddig kasta Yehowah wuu xusuusan karaa. Sidaa darteed si fudud buu u soo xusuusan karaa wax walba oo ku saabsan kuwa uu soo nooleyn doono.

4 DADKA QAARKOOD SAMADA BAA LAGU SOO SARAKICIYAA

“Waxaan u tegayaa inaan meel idiin sii diyaariyo.”—Yooxanaa 14:2

Kuwee baa samada lagu soo sarakicin doonaa?

 • 1 Butros 3:18

  Ciise wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay oo samada lagu soo sarakiciyay.

 • Luukos 12:32

  Ciise wuxuu yiri xertiisa qayb yar baa samada lagu soo nooleyn doonaa.

 • Muujintii 14:1

  Yehowah 144,000 oo qof buu u doortay inay samada ku noolaadaan.