Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

Markhaatiyaasha Yehowah

Dooro luqad Soomaali

6. Markaan Dhimanno Xaggee Baan Aadnaa?

6. Markaan Dhimanno Xaggee Baan Aadnaa?

1 QOF MARKUU DHINTO NOLOSHIISA WAY DHAMMAATAA

“Kuwa dhintay waxba ma oga.”—Wacdiyahii 9:5

Markaan dhimanno maxaa nagu dhaca?

 • Sabuurradii 146:3, 4; Wacdiyahii 9:6, 10

  Markaan dhimanno waxba ma arki karno, waxba ma maqli karno mana fekeri karno.

 • Yooxanaa 11:11-14

  Ciise dhimashada wuxuu ku matalay hurdo camal.

2 YEHOWAH MARNA MA RABIN INAY BINUʼAADANKA DHINTAAN

“Laakiin geedka aqoonta wanaagga iyo xumaanta waa inaanad waxba ka cunin: waayo, maalintii aad wax ka cuntid hubaal waad dhiman doontaa.”—Bilowgii 2:17

Maxaan u dhimannaa?

 • Bilowgii 3:1-6

  Shayddaanka been buu ka sheegay waxa ku dhici doono Xaawa hadday Ilaahay amarkiisa diiddo. Markay Aadan iyo Xaawa Yehowah dhegeysan waayeen way dembaabeen aakhirkiina way dhinteen.

 • Bilowgii 3:19

  Aadan markuu dhintay dib dambe uma jirin.

 • Rooma 5:12

  Dembiga waa sidii cudur xun oo aan ka dhaxalnay waalidkeennii ugu horreeyay. Kulligeen dembi baan ku dhalanay sababtaas baan u dhimannaa.

 • 1 Korintos 15:26

  Kitaabka dhimashada cadow buu ugu yeeray.

3 RUNTA DHIMASHADA KU SAABSAN WAY INA XOREYSAA

“Waxaad garan doontaan runta; runtiina waa idin xorayn doontaa.”—Yooxanaa 8:32

Sidee bay runta dhimashada ku saabsan nooga xoreysaa fekradaha qaldan?

 • 1 Yooxanaa 4:8

  Tacliinta naarta waa mid Yehowah caay u keenta. Isaga innaba ma oggolaan doono inay dadka sidaas u rafaadaan.

 • Muujintii 4:11

  Dad badan baa ka baqo kuwii dhintay oo iyagay caabudaan oo ka cabsadaan intay Yehowah caabudi lahaayeen. Yehowah waa Ilaaha runta ah oo waa inaan keligiis caabudno.