1 CIISE WAA MASIIXA

“Waxaad tahay Masiixa.”—Matayos 16:16

Sidee baan u ognahay inuu Ciise Masiixii yahay?

 • Matayos 3:16, 17; Yooxanaa 1:32-34

  Yehowah baa Ciise ku sheegay inuu wiilkiisii yahay.

 • Miikaah 5:2; Matayos 2:1, 3-9

  Ciise sii sheegiddii Masiixa ku saabsanayd wuu wada fuliyay.

2 CIISE INTUUNAN DUNIDA IMAN MALAAʼIG BUU AHAA

‘Samada baan ka soo degay.’—Yooxanaa 6:38

Ciise samada muxuu ka qaban jiray?

 • Kolosay 1:15, 16

  Yehowah Ciise buu wax walba kahor abuuray dabadeedna wuxuu u isticmaalay inuu wax walba sameeyo. Ciise bilyanno sano buu Aabbihiis wax ka baranayay.

 • Luukos 1:30-35

  Yehowah ayaa Ciise dunida u soo diray.

3 CIISE DADKA WUU JECEL YAHAY

“Ilmaha yaryar daaya, ha ii yimaadeene.”—Markos 10:14

Dabeecadda Ciise maxaad ka jeceshahay?

 • Markos 10:13-16

  Ciise nin raxmad leh buu ahaa dadkana way jeclaayeen inay la sheekaystaan.

 • Yooxanaa 4:9, 27

  Ciise naagaha si ixtiraam iyo sharaf leh buu ula dhaqmi jiray.

 • Yooxanaa 13:2-5, 12-17

  Ciise kibir ma lahayn.

 • Matayos 9:35, 36; Markos 1:40-42

  Ciise wuxuu doonayay inuu dadka caawiyo.

4 CIISE MAR WALBA DOONISTA ILAAHAY BUU SAMEEYAY

‘Waan dhammeeyey shuqulkaad ii dhiibtay inaan sameeyo.’—Yooxanaa 17:4

Sidee buu masaalka Ciise inoogu caawiyaa inaan aammin noqonno?

 • Matayos 4:1-11

  Ciise aammin buu ahaa markuu Shayddaankii tijaabiyay.

 • Markos 3:21

  Ciise doonista Ilaahay buu sameeyay xitaa markay ehelkiisa ku sheegeen inuu waalan yahay.

 • 1 Butros 2:21-23

  Ciise cadowyadiisa ma xumeyn.

 • Filiboy 2:8 *

  Ciise ilaa dhimasho Ilaahay aammin buu u ahaa.

 • Cibraaniyada 10:12, 13; 1 Butros 3:18

  Yehowah samaduu Ciise ku soo sarakiciyay.

[Qoraal dheeraad ah]

^ qayb. 36 Erayga “iskutallaabta” oo aayaddan iyo kuwa kale lagu qoray asalkii micnihiisu wuxuu ahaa ‘geed’ sida laga arko 1 Butros 2:24.