Ka bood oo aad shayga

Sidee Buu Reerku Farxad u Heli Karaa?

Sidee Buu Reerku Farxad u Heli Karaa?

Ma waxay u baahan yihiin . . .

  • jacayl?

  • lacag?

  • wax kale?

 KITAABKA QUDUUSKA AH WUXUU YIRI

“Waxaa barakaysan kuwa ereyga Ilaah maqla oo xajiya.”—Luukos 11:28, Kitaabka Quduuska ah.

AAYADDAAS DARAADDEED QOYSKU WUXUU LAHAAN KARAA

Jacayl run ah.—Efesos 5:28, 29.

Ixtiraam dhab ah.—Efesos 5:33.

Midnimo furis laʼaan ah.—Markos 10:6-9.

 MIYAAN RUMAYSAN KARNAA KITAABKA QUDUUSKA AH?

Haa waayo:

  • Ilaahay baa aasaasay reerka. Sababtay reeruhu u jiraan waa Yehowah baa abuuray. Kitaabka Quduuska ah wuxuu yiri in Ilaahay Yehowah “magiciisa lagu magacaabay” reer walba. (Efesos 3:14, 15) Muhimmaddee bay taas leedahay?

    Bal ka feker haddii ad cunto macaan ka heshay oo ad doonaysid inaad ogaatid sida loo kariyo. Yaa weyddiin lahayd? Caqli waxaa ah inaad weyddiisid qofkii diyaariyay.

    Sidaas si u eeg haddii aan rabno qoys barakaysan waa inaan u jeedsano ka aasaasay reerka oo ah Yehowah.—Bilowgii 2:18-24.

  • Ilaahay wuu ku daneeyaa. Yehowah talada Eraygiisa ku jirto buu reeraha siiyaa. Maxay waxgarad u tahay inaad taladan doondoontaan? Yehowah waxa ugu wanaagsan buu kula rabaa. “Maxaa yeelay, isagu dan buu idinka leeyahay.” (1 Butros 5:6, 7) Taladiisuna mar kasta bay faaʼiido leedahay.—Maahmaahyadii 3:5, 6; Ishacyaah 48:17, 18.

 BAL KA FEKER

Sidee baad u noqon kartaa nin fiican ama naag fiican ama waalid wanaagsan?

Jawaabta waxaa laga helaa buugga YOOXANAA 13:34 iyo KOLOSAY 3:18-21.