Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

Markhaatiyaasha Yehowah

Dooro luqad Soomaali

 QAYBTA 8

Markay Wax Aad u Xun Dhacaan

Markay Wax Aad u Xun Dhacaan

“Waad . . . faraxsan tihiin in kastoo, haddii ay waajib tahay, aad haatan wakhti yar ku murugootaan jirrabaaddo badan oo kala cayncayn ah.”—1 Butros 1:6

Haddii ad xitaa aad ugu dadaashid inaad guur iyo reer farxad leh dhisatid waxaa dhici karo waxyaalo adan filayn oo inaad faraxdid kugu adkeyn karo. (Yacquub 4:14) Markay dhibaato nagu dhacdo Ilaahay si kalgacayl leh buu inoo caawin doonaa. Haddii ad hirgelisaan tacliimahan Kitaabiga ah adiga iyo reerkaagaba xitaa dhibaatooyinka aad u daran dul baad u yeelaan doontaan.

 1 YEHOWAH ISKU HALLEE

KITAABKA WUXUU BARAA: “Welwelkiinna oo dhan isaga saara, maxaa yeelay, isagu dan buu idinka leeyahay.” (1 Butros 5:7) Xusuuso inuusan Ilaahay dhibaatooyinkaaga ka dambeynin. (Yacquub 1:13) Markaad isaga u dhowaatid sida ugu fiican buu kuu kaalmeyn doonaa. (Ishacyaah 41:10) “Qalbigiinna waxba ha kula hadhina Ilaah hortiisa.”—Sabuurradii 62:8.

Markaadna maalin walba Kitaabka akhrisatid oo dhigatid qalbi qaboojis baad ka heli doontaa. Tan awgeed waxaad arki doontaa siduu Yehowah u yahay “kan naga gargaara dhibtayada oo dhan.” (2 Korintos 1:3, 4; Rooma 15:4) “Nabadda Ilaah oo waxgarasho kasta ka sarraysa” buu ballanqaaday inuu ku siin doono.—Filiboy 4:6, 7, 13.

WAXAAD SAMEYN KARTID:

  • Yehowah ka bari inuu degganaansho ku siiyo iyo inaad si miyir leh u fekertid

  • Waxaad sameyn kartid oo dhan fiiri markaana waxa kugu habboon dooro

2 IS DARYEEL REERKAAGANA DARYEEL

KITAABKA WUXUU BARAA: “Kii miyir leh qalbigiisu wuxuu helaa aqoon, oo kuwa caqliga leh dhegtooduna waxay doondoontaa aqoon.” (Maahmaahyadii 18:15) Xogta ad u baahan tahay baadidoon. Soo ogow mid walba oo reerkaaga ku jiro wuxuu u baahan yahay. La hadal oo dhegeyso.—Maahmaahyadii 20:5.

Haddii qof ad jeceshahay kaa dhintana? Ha isku celin baroortaada. Xusuuso xitaa Ciise “waa ooyay.” (Yooxanaa 11:35; Wacdiyahii 3:4) Hurdo iyo nasasho kugu filan inaad heshid waa muhim. (Wacdiyahii 4:6) Tani waxay kuu fududeyn doontaa inaad u adkaysatid xaaladaha xunxun.

WAXAAD SAMEYN KARTID:

  • Intaynan dhibaato dhicin adiga iyo reerkaagaba caadi ha idiin noqoto inaad wadahadashaan. Markaasna markay xaalad xun timaaddo reerkaaga way u sahlanaan doontaa inay kula hadlaan

  • Warayso kuwa dhibaatadaada oo kale ku dhacday

 3 DOONO GARGAARKA AD U BAAHAN TAHAY

KITAABKA WUXUU BARAA: “Had iyo goor saaxiibba saaxiibkii wuu jecel yahay . . . wuxuu u dhashay dhibaato.” (Maahmaahyadii 17:17) Saaxiibbadaa waxay doonayaan inay ku caawiyaan laakiin waxaa laga yaaba inaynan garanayn waxay sameeyaan. Si furan ugu sheeg waxaad u baahan tahay. (Maahmaahyadii 12:25) La hadal kuwa Kitaabka yaqaan sidaad xagga Ilaahay caawimaad uga heshid. Tilmaanta ay Kitaabka kaa siin karaan baa ku caawin doonto.—Yacquub 5:14.

Kaalmaynta ad u baahan tahay waad heli doontaa markaad si joogta ah ula kulantid dadka Ilaahay iimaan run ah u qaba oo ballamihiisana aamminsan. Markaad caawisid kuwa dhiirrigelin u baahan waad qalbi qaboobi doontaa. Kuwaas la wadaag iimaanka ad u qabtid Yehowah iyo waxyaalaha uu ballanqaaday. Ku mashquul inaad dadka kale oo baahan caawisid oo gooni ha iskaga soocin kuwa ku jecel oo ku daneeya.—Maahmaahyadii 18:1; 1 Korintos 15:58.

WAXAAD SAMEYN KARTID:

  • Saaxiib fiican la hadal oo u oggolow inuu ku caawiyo

  • Waxaad u baahan tahay si cad oo daacad ah u sheeg