Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

 QAYBTA 7

Carruurtaada Sida Wax Loo Baro

Carruurtaada Sida Wax Loo Baro

“Erayadan aan maanta kugu amrayo ha ku sii jireen qalbigaaga. Oo waa inaad carruurtaada aad u bartaa.”—Sharciga Kunoqoshadiisa 6:6, 7

Markuu Yehowah reerka abaabulay maammulka carruurta waalidka buu siiyay. (Kolosay 3:20) Waalid haddaad tahay masʼuuliyadda ku saaran waa tababbaridda carruurtaada siday u noqdaan dad weyn oo masʼuul ah oo Yehowahna jecel. (2 Timoteyos 1:5; 3:15) Weliba waa inaad ogaataa waxa ku jira qalbiga wiilkaaga ama gabadhaada. Masalkaagana aad buu muhim u yahay. Haddii ad ugu horreyn Yehowah Eraygiisa qalbigaaga hor gelisid carruurtaadana sida ugu fiican baad wax u bari kartaa.—Sabuurradii 40:8.

 1 CARRUURTAADA U FUDUDEE INAY KULA HADLAAN

KITAABKA WUXUU BARAA: “Nin walba ha u dhaqsado maqlinta, oo ha u gaabiyo hadalka.” (Yacquub 1:19) Waxaad rabtaa inay carruurtaada dareemaan inay si xor ah kula hadli karaan. Haddaba dareensii inaad diyaar u tahay markay u baahan yihiin inay kula hadlaan. Nabadda dhawr siday waxay doonayaan kugu sheegaan. (Yacquub 3:18) Hadday u maleeyaan inaad naxariis darnaan doontid oona xukumi doontid waxaa laga yaaba inay is xirxiraan. Carruurtaada dulqaad u yeelo oo mar walba garansii inaad jeceshahay.—Matayos 3:17; 1 Korintos 8:1.

WAXAAD SAMEYN KARTID:

  • Markay carruurtaada u baahan yihiin inay kula hadlaan waqti sii

  • Xitaa dhib markay jirin carruurtaada mar walba la sheekeyso

2 ISKU DAY INAAD FAHAMTID WAXAY HADALKOODA ULA JEEDAAN

KITAABKA WUXUU BARAA: ‘Kii waxgarashada xajistaa wax wanaagsan buu heli doonaa.’ (Maahmaahyadii 19:8) Mararka qaarkood sidaad u garatid sida runta ah ay carruurtaada dareemayaan ha eegin waxay sheegaan keliya. “Kii xaajo ka jawaabaa isagoo aan maqlin, waa u nacasnimo iyo ceeb.” (Maahmaahyadii 18:13) Marmar dhallinyaradu wax aysan ka wadin bay iska sheegaan oo wax yar bay wax weyn ka dhigaan. Taas waa caadi. Haddaba ha ku degdegin cadhada.—Maahmaahyadii 19:11.

WAXAAD SAMEYN KARTID:

  • Wax walba ay carruurtaada sheegaanba goʼaanso inaadan hadalka ka dhex galayn oo adan ku xanaaqayn

  • Xusuuso markaad daʼdooda ahayd sidaad dareemi jirtay iyo waxa muhim ku ahaa

 3 MIDNIMADIINNA MUUJIYA

KITAABKA WUXUU BARAA: “Wiilkaygiiyow, edbinta aabbahaa maqal, oo amarka hooyadaana ha ka tegin.” (Maahmaahyadii 1:8) Yehowah hooyo iyo aabbaba maammulka carruurta wuu siiyay. Carruurtaada waa inaad bartid inay ku ixtiraamaan oona ku dhegeystaan. (Efesos 6:1-3) Carruurtu way garan karaan markay si run ah waalidkood “isku maan” u ahayn. (1 Korintos 1:10) Markaad wax isku raacsanayn carruurtiinna ha tusinina waayo tani wax bay u dhimi kartaa ixtiraamka ay idiin qabaan.

WAXAAD SAMEYN KARTID:

  • Sidaad carruurtiinna u edbin doontaan ka wadahadla oo ku heshiiya

  • Tababbaridda carruurtiinna haddii adan isku raacsanayn isku day inaad fahamtid qofka kale

 4 QORSHE SAMEYSO

KITAABKA WUXUU BARAA: “Ilmo u rabbee siduu ku socon lahaa.” (Maahmaahyadii 22:6) Iskama dhacayso inay carruurtaada si fiican wax u bartaan. Tababbar edbin ka tirsan tahay waa inaad u sii qorsheysid. (Sabuurradii 127:4; Maahmaahyadii 29:17) Edbin ciqaabid keliya ka ma koobnaa. Balse waxaa ka mid ah inaad ilmahaaga fahamsiisid sababaha ka dambeeya sharciyada ad u dhigtay. (Maahmaahyadii 28:7) Waa inaad weliba ilmahaaga bartid inay Erayga Yehowah jeclaadaan oona tacliimihiisa fahmaan. (Sabuurradii 1:2) Tani waxay ku caawin doontaa inay si cad u kala gartaan wanaagga iyo xumaanta.—Cibraaniyada 5:14.

WAXAAD SAMEYN KARTID:

  • Hubi inay carruurtaada Ilaahay u arkaan Mid run ah oo ay aammini karaan

  • Ku caawi inay arkaan oona iska ilaaliyaan dembiga nijaaseyn karo. Matalan khatarta laga helo Internetka iyo baraha bulshada. Bar siday iskaga ilaalin karaan kuwa doonayo inay faraxumeeyaan

“Ilmo u rabbee siduu ku socon lahaa”