Ka bood oo aad shayga

Murugo iyo Rafaad may Dhammaan Doonaan?

Murugo iyo Rafaad may Dhammaan Doonaan?

Maad oran lahayd . . .

  • haa?

  • maya?

  • malaha?

 KITAABKA QUDUUSKA AH WUXUU YIRI

“Ilaah . . . indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa, oo dhimashona mar dambe ma jiri doonto, oo mar dambena ma jiri doonaan murug iyo oohin iyo xanuun toona.”—Muujintii 21:3, 4, Kitaabka Quduuska ah.

AAYADDAAS DARAADDEED WAXAAD HELI KARTAA

Kalsooni inuu Ilaahay dhibaatooyinkeenna keenin.—Yacquub 1:13.

Qalbi qaboojis ka yimid inuu Ilaahay dhibteenna la socdo oo uu aad uga xun yahay rafaadkeenna.—Ishacyaah 63:9.

Rajo inay murugo oo dhan dhammaan doonto.—Sabuurradii 37:9-11.

 MIYAAN RUMAYSAN KARNAA KITAABKA QUDUUSKA AH?

Haa waayo:

  • Ilaahay wuu neceb yahay rafaad iyo xaqdarro. Ka feker waagii hore markii Ilaahay Yehowah dadkiisa si naxariis daran loo dulmin jiray. Kitaabka Quduuska ah wuxuu sheegaa inuu Yehowah ka xumaaday “kuwii iyaga dulmay oo caddibay.”—Xaakinnada 2:18.

    Ilaahay kuwa dadka kale waxyeela aad buu uga cadhoodaa. Kitaabka Quduuska ah wuxuu sheegaa inuu Ilaahay aad u karho “gacmo dhiig aan eed lahayn daadiya.”—Maahmaahyadii 6:16, 17.

  • Ilaahay midkeen walba wuu daneeyaa. Kitaabku wuxuu sheegay in qof kastaba ogyahay “belaayadiisa iyo murugtiisa” Ilaahayna wuu la ogyahay.—2 Taariikhdii 6:29, 30.

    Yehowah Boqortooyadiisa buu isticmaali doonaa siduu u dhammaystiro murugada qof walba. (Matayos 6:9, 10) Imminkana Ilaahay si kalgacayl badan buu qalbiga u qaboojiyaa kuwa isaga daacadnimo u doondoona.—Falimaha Rasuullada 17:27; 2 Korintos 1:3, 4.

 BAL KA FEKER

Ilaahay muxuu u oggolaadaa murugo iyo rafaad?

Jawaabta waxaa laga helaa buugga ROOMA 5:12 iyo 2 BUTROS 3:9.