Ka bood oo aad shayga

Kuwii Dhintay Mar Kale May Soo Noolaan Doonaan?

Kuwii Dhintay Mar Kale May Soo Noolaan Doonaan?

Sidee baad u jawaabi lahayd?

  • Haa

  • Maya

  • Malaha

 KITAABKA QUDUUSKA AH WUXUU YIRI

‘Kuwii dhintay way soo noolaan doonaan . . . way soo sara kici doonaan.’—Ishacyaah 26:19, Kitaabka Quduuska ah.

AAYADDAAS DARAADDEED WAXAAD HELI KARTAA

Gargaar markay kuwaad jecleed kaa dhintaan.—2 Korintos 1:3, 4.

Xornimo kaa furayso cabsida xun ee dhimashada.—Cibraaniyada 2:15.

Rajo xaqiiq ah oo ad dib u arki doontid kuwii kaa dhintay.—Yooxanaa 5:28, 29.

 MIYAAN RUMAYSAN KARNAA KITAABKA QUDUUSKA AH?

Haa waayo:

  • Ilaahay waa Abuuraha waxa nool oo dhan. Kitaabka wuxuu yiri Ilaah Yehowah baa dadka “siiya nolosha iyo neefta iyo wax walbaba.” (Falimaha Rasuullada 17:24, 25; Sabuurradii 36:9) Kan nolosha abuuray inuu dib u soo nooleeyo qof dhintay wuu karaa.

  • Beri hore Ilaahay dad buu dib u soo nooleeyay. Kitaabka Quduuska ah siddeed jeer buu ka hadlay kuwo dhintay oo adduunka dib lagu soo sarakiciyay. Kuwaas la soo sarakiciyay waxaa ka mid ahaa rag iyo dumar, waayeel iyo carruurba. Kuwii dib loo soo nooleeyay qaarkood waqti yar bay meyd ahaayeen laakiin mid baa afar maalmood qabriga ku jiray.—Yooxanaa 11:39-44.

  • Ilaahay aad buu u xiiseeyaa inuu dadka dib u soo nooleeyo. Ilaahay dhimashada wuu neceb yahay cadow oo kale buu u haystaa. (1 Korintos 15:26) Wuxuu rabaa inuu cadowgaas ka guuleysto oo sarakicidda isticmaalo siduu kuwii dhintay u soo nooleeyo. Wuxuuna aad u xiiseeyaa inuu adduunka dib ugu soo nooleeyo kuwa uu niyadda ku hayo.—Ayuub 14:14, 15.

 BAL KA FEKER

Maxaynu u gaboobnaa oona u dhimannaa?

Jawaabta waxaa laga helaa buugga BILOWGII 3:17-19 iyo ROOMA 5:12.