Ka bood oo aad shayga

Kitaabka Quduuska ah Muxuu Kula Yahay?

Kitaabka Quduuska ah Muxuu Kula Yahay?

Ma wuxuu yahay . . .

  • buug xigmad binuʼaadmi ah?

  • buug sheeko sheeko ah?

  • Eray Ilaah ka yimid?

 KITAABKA QUDUUSKA AH WUXUU YIRI

“Qorniin kastaa [oo ku jirta Kitaabka] . . . wuxuu ku ahaaday Ruuxa Ilaah.”—2 Timoteyos 3:16, Kitaabka Quduuska ah.

AAYADDAAS DARAADDEED WAXAAD HELI KARTAA

Jawaabo lagu qanco oo ku saabsan nolosha suʼaalaheeda muhimka ah.—Maahmaahyadii 2:1-5.

Tilmaan lagu kalsoonaado maalin kasta.—Sabuurradii 119:105.

Rajo dhab ah oo ku saabsan mustaqbalka.—Rooma 15:4.

 MIYAAN RUMAYSAN KARNAA KITAABKA QUDUUSKA AH?

Haa waayo:

  • Buug aan iska hor iman. Kitaabka oo dhan wuu israacsan yahay wuxuuna ku salaysan yahay tacliin keliya oo muhim ah. Inkastoo qoriddiisu 40 nin ku qaadatay 1,600 oo sanadood welibana nimankaas badnaantoodu isla may kulmin.

  • Taariikh aammin ah. Kuwa taariikhda qora way ku degdegaan inay qariyaan jabinta dadkooda. Kuwa Kitaabka Quduuska ah qoray sidaas si ka duwan bay yeeleen oo si daacadnimo ah bay u sheegeen qaladyadoodii iyo kuwii dadkoodiiba.—2 Taariikhdii 36:15, 16; Sabuurradii 51:1-4.

  • Wax sii sheegid run ah. Kitaabka Quduuska ah wuxuu sii sheegay 200 oo sanadood intaynan dhicin baabbiʼistii magaaladii hore oo Baabuloon. (Ishacyaah 13:17-22) Weliba wuxuu sii sheegay sida loo jabin lahaa iyo magaca kii qabsaday.—Ishacyaah 45:1-3.

    Sii sheegid tiro badan oo Kitaabka Quduuska ah ku taalla baa wada rumooday. Taasi naga ma yaabiso waayo waa wax Erayga Ilaah laga fili karo.—2 Butros 1:21.

 BAL KA FEKER

Sidee buu Erayga Ilaahay noloshaada u wanaajin karaa?

Jawaabta waxaa laga helaa buugga ISHACYAAH 48:17, 18 iyo 2 TIMOTEYOS 3:16, 17.