Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

 QAYBTA 8

Imanshadii Masiixa

Imanshadii Masiixa

SHAN boqol oo sanadood kaddib sii sheegiddii Daanyeel, Jibriil malaaʼigtii Ilaahay baa u muuqday Maryan gabadh bikrad ah oo ahayd dhashii Boqor Daaʼuud. Jibriil baa Maryan ku yiri: “Nabad, adigoo nimcaysan, Rabbiga ayaa kula jira.” (Luukos 1:28) Haddaba Maryan way naxday. Jibriil salaantiisa muxuu ula jeeday?

Jibriil Maryan buu ku yiri Masiixa bay ummuli doontaa

Jibriil wuxuu ku yiri: “Ha baqin, Maryamay, waayo, nimco ayaad Ilaah ka heshay. Bal eeg, waad uuraysan doontaa, oo wiil baad umuli doontaa, magiciisana waxaad u bixin doontaa Ciise . . . Rabbiga Ilaaha ahuna wuxuu siin doonaa carshigii awowgiis Daaʼuud . . . boqornimadiisuna ma idlaan doonto.” (Luukos 1:30-33) Waa war wanaagsan! Maryan baa Masiixa ummuli doonta, ‘farcankii’ ay weligood sugayeen.

Sanadkii ku xigay, Ciise Beytlaxam buu ku dhashay. Habeenkaas malaaʼig baa adhijirro u sheegay: “Ogaada, waxaan idiin keenay war wanaagsan oo leh farxad weyn . . . Waayo, maanta waxaa magaalada Daaʼuud idiinku dhashay Badbaadiye oo ah Masiixa.” (Luukos 2:10, 11) Kaddibna reerkii Ciise waxay u guureen Naasared, magaaladaa buu ku koray.

Sanadkii 29 ee miilaadiyada Ciise markuu ahaa “qiyaas soddon jir” buu bilaabay inuu Ilaahay u adeego uuna noqdo nebigiisii taasoo ahayd isla sanadkii la sii qoray inuu Masiixu yimaaddo. (Luukos 3:23) Dad badan baa ogaaday inuu Ilaahay soo diray. Waxay yiraahdeen: “Nebi weyn ayaa dhexdeenna ka kacay.” (Luukos 7:16, 17) Laakiinse muxuu Ciise bari jiray dadka?

Ciise wuxuu dadka bari jiray inay Ilaahay jeclaadaan ayna caabudaan: Wuxuu sheegay: “Rabbiga Ilaaheenna ah waa Rabbi keliya. Waa inaad Rabbiga Ilaahaaga ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan, iyo naftaada oo dhan, iyo caqligaaga oo dhan, iyo xooggaaga oo dhan.” (Markos 12:29, 30) Wuxuuna ku yiri: “Waa inaad caabuddo Rabbiga Ilaahaaga ah oo waa inaad isagoo keliya u adeegto.”—Luukos 4:8.

Ciise wuxuu ku dardaarmay inay dadku is jeclaadaan: Ciise wuxuu yiri: “Waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada.” (Markos 12:31) Wuxuuna yiri: “Wax kasta oo aad doonaysaan in laydinku sameeyo, idinkuna sidaas oo kale u sameeya; waayo, kanu waa sharcigii iyo nebiyadii.”—Matayos 7:12.

 Aad iyo aad buu Ciise ugu dadaali jiray inuu dadka kala hadlo Boqortooyada Ilaahay: Ciise wuxuu yiri: “Waa inaan . . . injiilka boqortooyada Ilaah ku wacdiyo, waayo, sidaa darteeda waa la ii soo diray.” (Luukos 4:43) Maxay Boqortooyada Ilaahay muhim u tahay?

Wuxuu Qorniinka Quduuska ah ina baraa Boqortooyada Ilaahay inay tahay mid samada ku taalla oo adduunkoo dhan maammuli doonta. Ciise Masiix waa Boqorkii uu Ilaahay u doortay. Nebi Daanyeel wuxuu samada ka sii arkay inuu Ilaahay Masiixa siin doono “dowladnimo iyo ammaan iyo boqortooyo.” (Daanyeel 7:14) Boqortooyadaas waxay ka dhigi doontaa dunida oo dhan Janno, waxayna ku abaalgudi doontaa Ilaahay addoommadiisa nolol aan weligeed dhammaanayn. War wanaagsan miyuunan ahayn?