Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

Hordhac

Hordhac

Weligaa miyaad is weyddiisay?

  • Maxay tahay runta ku saabsan Ilaahay?

  • Sidee baad nolol farxad leh u samaysan kartaa oo ku saabsan reerkaaga?

  • Maxaa dhibaatooyin fara badan dunida ku furay?

  • Muxuu Ilaahay wax uga qaban waayay dhibaatooyinka?

  • Maxay ulajeeddada Ilaahay tahay oo ku saabsan dhulka?

  • Kuwii dhintay halkee joogaan?

  • Sidee bay malaaʼigtu wax inaga beddeli karaan?

  • Sidee baad Ilaahay ugu dhowaan kartaa?

Barashada Kitaabka Quduuska ah bay malaayiin ka heleen jawaabo lagu qanco oo ku saabsan suʼaalahan. Adiguna waad heli kartaa.

Haddii ad rabtid warbixin kale aad www.jw.org/so ama kuwii daabacay buuggan la xiriir.