Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

 QAYBTA 7

Ballantuu Ilaahay Nebiyada u Sheegay

Ballantuu Ilaahay Nebiyada u Sheegay

NEBIYADII hore iimaanka ay Ilaahay u qabeen bay muujiyeen. Ballamihii Ilaahay way rumaysteen oo wax kasta ay sameynayeen ballamahaas bay ku xirnayeen. Ballamahaas maxay ahaayeen?

Markay Aadan iyo Xaawa caasiyoobeen isla markiiba Ilaahay wuxuu ballanqaaday inuu doorto mid burburin doona madaxa “abeesadii” oo ah “masduulaagii weynaa oo ahaa maskii” beerta Ceeden “kaasoo la yidhaahdo Ibliis iyo Shayddaan.” Midkuu Ilaahay doortay Shayddaankuu baabbiʼin doonaa. (Bilowgii 3:14, 15; Muujintii 12:9, 12) Yuu ahaan doonaa Kan Imanaya?

Laba kun oo sanadood kaddib markuu Yehowah wax sii sheegiddii u horreysay sheegay, nebi Ibraahim buu u ballanqaaday inuu Kan Imanaya dhashiisa ka dhalan doono. Yehowah wuxuu Ibraahim ku yiri: ‘Quruumaha dunida oo dhammu waxay ku barakoobi doonaan farcankaaga ama dhashaada, maxaa yeelay, codkaygaad addeecday.’—Bilowgii 22:18.

Sanadkii 1473 (qarnigii Ciise ka horreeyay) Ilaahay nebi Muuse wuxuu u dhiibay war sii faafaan oo ku saabsan ‘farcankaas.’ Muuse wuxuu carruurtii reer binu Israaʼiil ku yiri: “Oo Rabbiga Ilaahiinna ahu wuxuu dhexdiinna idiinka kicin doonaa nebi sidayda oo kale oo walaalihiinna ka mid ah, oo idinku waa inaad isaga dhegaysataan.” (Sharciga Kunoqoshadiisa 18:15) Nebiga imanaya sida Muuse oo kale buu carruurtii Ibraahim ka dhalan doonaa.

Nebigaasna wuxuu ka dhalan doonaa farcanka Boqorka Daaʼuud wuxuuna ahaan doonaa boqor weyn. Ilaahay wuxuu Boqor Daaʼuud u ballanqaaday: “Farcankaaga kaa dambeeya . . . ayaan sara kicin doonaa . . . oo xoog baan u yeeli doonaa carshiga  boqortooyadiisa weligiis.” (Samuuʼeel Labaad 7:12, 13) Ilaahay wuxuu inoo sii sheegay inuu farcankan Daaʼuud loogu yeeri doono “Amiirka Nabadda” oo wuxuuna sii yiri: “Oo boqornimadiisa iyo nabaddu way badnaan doonaan, dhammaadna uma lahaan doonaan carshiga Daaʼuud iyo boqortooyadiisa, in la sii adkeeyo, oo caddaalad iyo xaqnimo lagu sii hayo haatan iyo tan iyo weligeedba.” (Ishacyaah 9:6, 7) Runtii, Hoggaamiyahaas xaqa ah adduunka nabad iyo caddaaladnimo buu u soo celin doonaa. Laakiin goormuu iman doonaa?

‘Farcanka’ la ballanqaaday wuxuu . . . ahaan doonaa farcankii Ibraahim, ahaan doonaa nebi sidii Muuse oo kale, ka dhalan doonaa durriyadda Daaʼuud, iman doonaa sanadka 29 ee miilaadiyada, burburin doonaa maskii beerta Ceeden oo ah Shayddaanka

Waagaas kaddib malag Jibriil baa ku yiri Ilaahay nebigiisii Daanyeel: “Haddaba ogow oo garo in tan iyo markii amarku soo baxay in Yeruusaalem la soo celiyo oo la dhiso ilaa uu yimaado Kan subkan oo ah amiirka waxaa ahaan doona toddoba toddobaad, iyo laba iyo lixdan toddobaad.” (Daanyeel 9:25) Kuwaasi waxay ahaayeen 69 toddobaad oo sanadood oo toddobaadkiiba yahay 7 sanadood. Markaa laysku geeyo waxay noqonayaan 483 sanadood. Waqtigaas wuxuu bilowday sanadka 455 (qarnigii Ciise ka horreeyay) oo wuxuuna socday ilaa sanadkii 29 ee miilaadiyada (oo ah qarnigii dhalashadii Ciise).

Masiixii nebi Muuse oo kale ah oo ahaa ‘farcanka’ in badan la sugayay miyuu yimid sanadkii 29 ee miilaadiyada? Bal aan aragno.