Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

 QAYBTA 25

Waano ku Saabsan Iimaanka, Shuqullada iyo Jacaylka

Waano ku Saabsan Iimaanka, Shuqullada iyo Jacaylka

Yacquub, Butros, Yooxanaa iyo Yuudas warqado dhiirrigeliya walaalahood Kirishtaanka ah bay qoreen

YACQUUB iyo Yuudas Ciise walaalihiis bay ahaayeen. Butros iyo Yooxanaana 12kii rasuul oo Ciise bay ka mid ahaayeen. Afartan niman waxay qoreen toddoba warqadood oo ka tirsan Qaybta Giriigga ah ee Kitaabka. Warqad walba kii qoray baa lagu magacaabay. Waanada Ilaahay oo warqadahan ku jirtay waxaa loogu talaggalay inay Kirishtaanka caawiso. Waxay ku caawisaa inay daacadnimaday Yehowah u leeyihiin xajiyaan iyagoo niyadda ku hayo Boqortooyada Ilaahay.

Iimaan muuji. Kuma filnaa qof inuu iimaan sheegto keliya. Yacquub wuxuu yiri: ‘Rumaysadkii aan shuqullo lahayn waa meyd.’ (Yacquub 2:26) Sidaas darteed iimaan run ah shuqullo buu keenaa. Markaan dhibaatooyin la kulanno oo aan iimaan ku dhaqanno dulqaadasho baa ka dhalato. Qof Kirishtaan ah siduu u liibaano wuu inuu Ilaahay xigmad ka baryo isagoo shaki ka qabin in Ilaahay siin doono. Ilaahay wuu nagu farxaa markaan dulqaad yeelanno. (Yacquub 1:2-6, 12) Mid Ilaahay caabudo hadduu si daacad ah iimaankiisa u xajiyo maxaa dhici doono? Yacquub wuxuu yiri: “U soo dhowaada Ilaah, isaguna wuu idiin soo dhowaan doonaa.”—Yacquub 4:8.

Qof Kirishtaan ah iimaankiisa wuu inuu xoog badnaado siduu uga adkaado duufsashada xumaanta iyo waxyaalaha damac gelin kara. Dunida xumaanta badan baa Yuudas ka keentay inuu qoro: ‘Aan idinku waaniyo inaad aad ugu dadaashaan iimaanka.’—Yuudas 3.

Shuqullo saafi ah ku dhaqma. Yehowah caabudayaashiisa wuxuu ka rabaa inay quduus ahaadaan oo ah inay dhan walba nadiif ka ahaadaan. Butros wuxuu qoray: ‘Dabiicaddiinna oo dhan quduus ku ahaada, maxaa yeelay, waxaa qoran, Idinku waa inaad quduus ahaataan, waayo, anigu [Yehowah] quduus baan ahay.’ (1 Butros 1:15, 16) Kirishtaanka masaal fiican ay ku dayan karaan bay haystaan. Butros wuxuu yiri: “Masiix baa idiin xanuunsaday, oo wuxuu idinkaga tegey masaal inaad tallaabooyinkiisa raacdaan.” (1 Butros 2:21) Markay xajiyaan sharciga Ilaahay Kirishtaanka silic baa soo gaari karo. Laakiinse ‘qalbigooda wanaagsan’ ma ka lumi doono. (1 Butros 3:16, 17) Butros wuxuu Kirishtaanka ku dhiirrigeliyay inay badsadaan ku dhaqanka dabeecadda quduuska ah iyo shuqullada muujiyo cibaadada. Sidan waa inay yeelaan iyagoo sugaya maalinta xisaabta oo Ilaahay iyo ballanta dunida cusub oo “xaqnimo dhex deggan tahay.”—2 Butros 3:11-13.

“U soo dhowaada Ilaah, isaguna wuu idiin soo dhowaan doonaa.”—Yacquub 4:8

Jacayl tus. Rasuulka Yooxanaa wuxuu yiri: “Ilaah waa jacayl.” Wuxuu ina tusay in Ilaahay jacaylkiisa weyn inoo muujiyay markuu soo diray Ciise siduu “kafaaraggudka dembiyadeenna u noqdo.” Sidee bay Kirishtaanka jacaylkan uga jawaabi karaan? Yooxanaa wuxuu yiri: “Gacaliyayaalow, haddii Ilaah sidaa inoo jeclaaday, waa inaynu isjeclaanno.” (1 Yooxanaa 4:8-11) Jacaylkaas oo kale waxaa la muujin karaa marka rumaystayaasha kale la soo dhoweeyo.—3 Yooxanaa 5-8.

Laakiin sidee bay caabudayaasha Yehowah jacaylkooda ugu muujin karaan isaga? Yooxanaa baa taas ka jawaabay markuu yiri: “Waa kan jacaylka Ilaah, kaasoo ah inaynu qaynuunnadiisa xajinno; oo qaynuunnadiisuna ma cusla.” (1 Yooxanaa 5:3; 2 Yooxanaa 6) Kuwa sidaas yeelo oo Ilaahay adeeco waxaa lagu kalsooni geliyay in Ilaahay sii jeclaan doono iyagoo “nolosha weligeed ah” hor taallo.—Yuudas 21.

Casharkan wuxuu ku saabsan yahay Yacquub; 1 Butros; 2 Butros; 1 Yooxanaa; 2 Yooxanaa; 3 Yooxanaa; Yuudas.