Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

Taariikhda Kitaabka

Taariikhda Kitaabka
 1. “Bilowgii . . . ”

 2. 4026 C.H. Aadan abuuristiisa

 3.  3096 C.H. Aadan dhimashadiisa

 4.  2370 C.H. Daadka baa bilaabtay

 5.  2018 C.H. Ibraahim baa dhashay

 6. 1943 C.H. Axdigii Ibraahim

 7.  1750 C.H. Yuusuf baa addoonnimo loo iibiyay

 8.  1613 C.H. kahor Ayuub jirrabadiisa

 9.  1513 C.H. Baxniintii Masar

 10.  1473 C.H. Israaʼiil Kancaan bay ku galeen hoggaankii Yashuuca

 11. 1467 C.H. Dalka Kancaan qaybo waaweyn baa la qabsaday

 12.  1117 C.H. Boqornimo baa Saa’uul loo subkay

 13.  1070 C.H. Ilaah Daaʼuud Boqortooyo buu u ballanqaaday

 14. 1037 C.H. Sulaymaan boqor buu noqday

 15. 1027 C.H. Dhisiddii macbudka Yeruusaalem baa la dhammeeyay

 16. 1020 C.H. meelahaas Dhammaystirkii Gabaygii Sulaymaan

 17.  997 C.H. Israaʼiil laba boqortooyo bay u kala qaybsameen

 18.  717 C.H. meelahaas Ururintii Maahmaahyadii baa la dhammeeyay

 19.  607 C.H. Baabbiʼi Yeruusaalem. Bilowgii maxaabiisnimadii Baabuloon 

 20.  539 C.H. Kuuros baa Baabuloon qabsaday

 21. 537 C.H. Yuhuudi Yeruusaalem bay ku soo noqdeen

 22. 455 C.H. Yeruusaalem derbiyadeeda dib baa loo dhisay. 69 toddobaad oo sanadood baa bilaabmay

 23.  443 C.H. kaddib Nebi Malaakii baa buuggiisii dhammeeyay

 24.  2 C.H. meelahaas Ciise dhalashadiisa

 25. 29 C.D. Ciise baa la baabtiisay wuxuuna  bilaabay inuu Boqortooyada Ilaahay ka wacdiyo

 26. 31 C.D. Ciise 12kii rasuul buu doortay. Khudbadda Buurta buu dhiibay

 27.  32 C.D. Ciise Laasaros buu soo sarakiciyay

 28.  Niisaan 14, 33 C.D.Ciise baa la dilay(Bisha Niisaan waa qaybo ka mid ah bilaha Maarso iyo Abriil)

 29. Niisaan 16, 33 C.D. Ciise baa la sarakiciyay

 30.  Siwaan 6, 33 C.D. Bentekoste. Ruuxa quduuska ah baa la siiyay (Bisha Siwaan waa qaybo ka mid ah bilaha Maajo iyo Juunyo)

 31. 36 C.D. Korneeliyos Kirishtaan buu noqday

 32.  47-48 C.D. meelahaas Bawlos safarkiisii wacdiga oo kowaad

 33. 49-52 C.D. meelahaas Bawlos safarkiisii wacdiga oo labaad

 34. 52-56 C.D. meelahaas Bawlos safarkiisii wacdiga oo saddexaad

 35.  60-61 C.D. meelahaas Intuu xabsigii Rooma ku jiray Bawlos warqado buu qoray

 36.  62 C.D. kahor Walaalkii Ciise Yacquub warqaddiisii buu qoray

 37.  66 C.D. Dadkii Yuhuudda Rooma bay ku kaceen

 38. 70 C.D. Rooma Yeruusaalem iyo macbudkeeda bay baabbiʼiyeen

 39.  96 C.D. meelahaas Yooxanaa Muujintii buu qoray

 40. 100 C.D. meelahaas Yooxanaa rasuulkii ugu dambeeyay baa dhintay