Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

 QAYBTA 21

Ciise Wuu Soo Noolaaday

Ciise Wuu Soo Noolaaday

Ciise xertiisii buu u muuqday siduu tilmaan u siiyo oo u guubaabiyo

MAALINTII saddexaad ee Ciise dhimashadiisii naago xertiisa ka mid ah baa arkay in dhagixii xabaashiisii daboolayay laga durkiyay. Weliba waxay arkeen in qabrigiisii faaruq ahaa.

Laba malaaʼigood baa naagihii u muuqday. Mid ka mid ah wuxuu ku yiri: “Waxaad doonaysaan Ciisihii reer Naasared . . . Wuu sara kacay.” (Markos 16:6) Isla markiiba naagihii way ordeen inay u sheegaan rasuulladii. Ciisay jidka kula kulmeen. Wuxuu ku yiri: “Ha baqina. Taga oo walaalahay u sheega inay Galili tagaan, oo halkaasay igu arki doonaan.”—Matayos 28:10.

Goor dambe maalintaas waxa Yeruusaalem ka soo baxay laba ka mid ah xertii oo u lugeynayo tuulo la yiraahdo Emmaʼus. Nin aynan aqoon baa u yimid oo weyddiiyay waxay ka hadlayeen. Inkastoo aynan horey u garan ninkan wuxuu ahaa Ciise oo soo sarakacay. Iyagoo wejiyo murugaysan bay ugu jawaabeen inay Ciise ka hadlayeen. Ninkii wuxuu bilaabay inuu u micneeyo waxyaalaha Masiixa khuseeyo oo ku qoran Qorniinka Quduuska ah oo dhan. Run ahaan Ciise wuxuu oofiyay waxyaalihii Masiixa ku saabsanaa oo la sii sheegay ilaa waxyaalaha ugu yaryar. * Markay xertii fahmeen inuu ninkan yahay Ciise oo soo sarakacay oo jidh ruux ah wato wuu libdhay.

Markiiba labadii nin oo xerta ahaa Yeruusaalem bay ku noqdeen. Halkaas waxay ka heleen rasuulladii oo qol qafilan ku wada jiro. Intay uga warraamayeen wixii dhacay Ciise baa u muuqday. Xertii aad bay u yaabeen. Inay run tahay ama in kale way kala garan waayeen. Ciise wuxuu weyddiiyay: “Fikirro maxay qalbigiinna uga kacayaan? . . . Sidaasay u qoran tahay, Waa inuu Masiixu silco, oo uu maalinta saddexaad kuwa dhintay ka soo sara kaco.”—Luukos 24:38, 46.

Sarakiciddiisa kaddib Ciise muddo 40 maalmood ah buu xertiisii u muuqanayay. Xitaa hal mar wuxuu u muuqday kuwo ka badan 500. Waxaa laga yaaba inuu goortaa hawshan weyn siiyay markuu yiri: “Taga, oo quruumaha oo dhan xer ka dhiga . . . oo bara inay dhawraan wax walba oo aan idinku amray, oo bal eega had iyo goor ayaan idinla joogaa xataa ilaa wakhtigu dhammaado.”—Matayos 28:19, 20.

Ciise markii ugu dambeysay uu la kulmay 11kii rasuul oo aamminka ahaa ballan buu ka qaaday. Wuxuu yiri: “Waxaad heli doontaan xoog markii Ruuxa Quduuska ahi idinku soo dego; oo markhaatiyaal ayaad iiga noqon doontaan . . . meesha dunida ugu fog.” (Falimaha Rasuullada 1:8) Kolkaas ayaa Ciise sare loo qaaday oo markuu samada u kacayay daruur baa indhahoodii ka qarisay.

—Casharkan wuxuu ku saabsan yahay Matayos qaybta 28; Markos qaybta 16; Luukos qaybta 24; Yooxanaa qaybaha 20 iyo 21; 1 Korintos 15:5, 6.

^ qayb. 6 Tusaalooyin ku saabsan siduu Ciise u oofiyay waxyaalihii Masiixa laga sii sheegay ka eeg Qaybta 14, Qaybta 15, iyo Qaybta 16 ee buuggan.