Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

 CASHARKA 27

Maktabadda Hoolka Boqortooyada Sidee Baan uga Faaʼiidaysan Karnaa?

Maktabadda Hoolka Boqortooyada Sidee Baan uga Faaʼiidaysan Karnaa?

Israaʼiil

Jamhuuriyadda Tashik

Benin

Jasiiradaha Kayman

Miyaad doonaysaa inaad baadhis sameysid sidaad aqoontaada Kitaabka u kordhisid? Ma rabi lahayd inaad wax ka ogaatid qof, meel ama wax laga sheegay Kitaabka Quduuska ah? Malaha waxaad is weyddiisay in Erayga Ilaahay kaa caawin karo dhibaato ku haysato? Haddaba isticmaal maktabadda Hoolka Boqortooyada.

Waxaa yaallo waxyaalo baadhisteenna nagu caawin karo. Waxaa laga yaabaa inaadan luqaddaada ku wada haysan wargeysyada Kitaabka ku saabsan ee Markhaatiyaasha Yehowah. Laakiinse maktabadda Hoolka Boqortooyada waxaa yaallo wargeysyada ugu cusub badnaantooda. Waxaana oolli karo turjumaado kala duwan ee Kitaabka Quduuska ah iyo qaamuus iyo buugag kale oo waxtar leh. Kulanka kahor ama kaddib xor baad u tahay inaad isticmaashid maktabadda. Hadduu kombiyuutar yaallana waxaa dhici karta inuu ku jiro barnaamij af Ingiriisi lagu dhaho Watchtower Library. Kanu waa barnaamij ay ku kooban yihiin wargeysyo badan aannu leenahay. Waxyaalo badan baad barnaamijkan si fudud uga baadhi kartaa sida tacliin, eray ama aayad.

Waxay anfacdaa ardayda Kulanka Nolosha iyo Wacdiga. Markaad khudbad diyaarinaysid waxaad ka faaʼiidaysan kartaa maktabadda Hoolka Boqortooyada. Laybreerigan waxaa masʼuul ka ah hoggaamiyaha Kulanka Nolosha iyo Wacdiga. Wuxuu hubiyaa inay wargeysyada ugu cusub yaallaan oo ay si habeysan u qorsheysan yihiin. Isaga ama qofka Bibleka kula dhigta baa ku caawin karo sidaad u heshid warbixinta ad u baahan tahay. Hase ahaatee Hoolka Boqortooyada laga ma saari karo buugagga maktabadda yaalla. Waana war cad in la daryeelo buugagga oo calaamad laga ilaaliyo.

Kitaabka Quduuska ah waxaa ku qoran “waxaad heli doontaa aqoonta Ilaah” haddii ad u doondoontid sidii “maal qarsoon.” (Maahmaahyadii 2:1-5) Maktabadda Hoolka Boqortooyada baa ku caawin karta sidaad baadhistaada u bilowdid.

  • Waxyaalahee baa yaallo maktabadda Hoolka Boqortooyada oo baadhitaan loo isticmaali karaa?

  • Yaa ku tusi karo sida looga faaʼiidaysan karo maktabadda?