Maanta Doonista Yehowah Yaa Sameynayo?

Markhaatiyaasha Yehowah waxay ku nool yihiin adduunkoo dhan oo dhaqan kasta bay ka yimaaddeen. Dadkan kala duwan maxaa isku keenay?

Maxay Tahay Doonista Ilaahay?

Ilaahay wuxuu rabaa in adduunka oo dhan doonistiisa la ogeysiiyo. Waa maxay doonistaas yaana maanta dadka kale barayo?

CASHARKA 1

Markhaatiyaasha Yehowah Waa Dad Sidee ah?

Ma taqaannaa dad Markhaatiyaasha Yehowah ah? Run ahaan maxaa naga taqaannaa?

CASHARKA 2

Maxaa Naloo Yiraahdaa Markhaatiyaasha Yehowah?

Bal eeg saddex sababood aan u qaadannay magacan.

CASHARKA 3

Sidee Baa Runta Kitaabka Quduuska ah Dib Loogu Helay?

Sidee baan u hubi karnaa inaan si saxan u fahamnay wuxuu Kitaabku ina baro?

CASHARKA 4

Maxaan u Soo Saarnay Turjumaad Kitaabka?

Maxay turjumaaddan Erayga Ilaahay gaar u tahay?

CASHARKA 5

Maxaad ka Heli Doontaa Kulammadeenna?

Waxaan isula kulannaa inaan dhiganno Qorniinka Quduuska ah iyo inaan isdhiirrigelinno. Si fiican baa lagu soo dhoweyn doona!

CASHARKA 6

La Kulanka Walaalaheenna Sidee Buu Inoo Caawiyaa?

Erayga Ilaahay wuu inagu waaniyaa inaan walaalaheen Kirishtaanka ah la kulanno. Baro sidaad uga faaʼiidaysan kartid isku imaatinkan oo kale.

CASHARKA 7

Kulammadeenna Waa Sidee?

Weligaa ma ka fekertay waxa ka dhaco kulammadeenna? Shaki ku ma jiro inaad aad uga heli doontid waxbarashada fiican ee Kitaabka lagaa siin doono.

CASHARKA 8

Maxaan Kulammadeenna si Wanaagsan ugu Labbisanaa?

Ilaahay ma daneeyaa dharkaan xiran nahay? Baro tilmaanta uu Kitaabka labbiskeenna iyo muuqashadeenna inaga siiyo.

CASHARKA 9

Sidee Baan Kulammada si Fiican ugu Diyaargaroobi Karnaa?

Horey markaad kulammadeenna u sii diyaarisid waxay kugu caawinaysaa inaad wax weyn ka dheeftid.

CASHARKA 10

Caabudaadda Reerka Waa Maxay?

Arag siduu qorshahan Ilaahay kugu dhoweyn karo oona u xoojin karo xiriirka reerka ka dhexeeya.

CASHARKA 11

Shirarka Waaweyn Maxaan u Aadnaa?

Sanad walba waxaan iskugu imannaa saddex shir oo kala duwan. Sidee baad uga faaʼiidaysan kartaa shirarkan?

CASHARKA 12

Wacdiga Boqortooyada Sidee Buu u Abaabulan Yahay?

Waxaan raacnaa hababkii wacdiga uu Ciise ina baray dunida markuu joogay. Hababkan qaar ka mid ah maxay yihiin?

CASHARKA 13

Waa Maxay Horseed?

Markhaatiyaasha Yehowah qaar ka mid ah bishii hawsha wacdiga waxay siiyaan 30 ama 50 saacadood ama in ka badan. Bal maxaa ku dhaqaajiyay?

CASHARKA 14

Waxbarashadee Bay Horseedyada Helaan?

Tababbarkee gaarka ah baa la siiyaa kuwa waqtigooda oo dhan ku bixiya hawsha wacdiga?

CASHARKA 15

Sidee Bay Odayaasha ugu Adeegaan Kiniisadda?

Odayaal waa niman Ilaahay xiriir weyn la leh oo hoggaamiya kiniisadda. Caawimaaddee bay bixiyaan?

CASHARKA 16

Hawsha Caawiyayaasha Kiniisadda Maxay Tahay?

Caawiyayaasha kiniisadda wax badan bay u taraan kiniisadaha. Baro siday shaqadooda kuwa imaado oo dhan u anfacdo.

CASHARKA 17

Hoggaamiyayaasha Safro Sidee Bay Inoo Caawiyaan?

Hoggaamiyayaasha safro maxay u booqdaan kiniisadaha? Booqashadooda sidee uga faaʼiidaysan kartaa?

CASHARKA 18

Walaalaheen Silicsan Sidee Baan u Caawinaa?

Markay masiibo dhacdo degdeg baan u qorsheynaa inaan si waxtar leh u caawino kuwa dhibaatada gaartay oo aan Kitaabka ku qalbi qaboojino. Sidee?

CASHARKA 19

Waa Ayo Addoonka Aamminka ah oo Caqliga leh?

Ciise wuxuu ballanqaaday inuu dooran doono addoon cunto ruuxi ah waqtiga habboon bixiyo. Sidee buu addoonkaas sidan u yeelaa?

CASHARKA 20

Guddiga Maammulka Shaqadee Bay Maanta Sameeyaan?

Beryihii Kirishtaankii hore guddiga maammulka ee kiniisadda Kirishtaanka wuxuu ka sameysnaa koox yar oo ahaa waayeello iyo rasuullo. Maantana?

CASHARKA 21

Beytel Waa Maxay?

Beytel waa meel gaar ah oo ulajeeddo aad u muhim ah leh. Wax ka sii baro kuwa meeshaas ka adeego.

CASHARKA 22

Laamaha Shaqadee Bay Sameeyaan?

Martida waxaa lagu soo dhoweeyaa inay soo booqdaan laamaheenna mid ka mid ah si loogu soo wareejiyo. Waxaan kugu dhiirrigelinaynaa inaad na soo booqatid.

CASHARKA 23

Sidee Baa Loo Qoraa oona Loo Turjumaa Wargeysyadeenna?

Maxaan ugu dadaalnaa inaan 750 oo luqaddood wargeysyo ku soo saarno?

CASHARKA 24

Sidee Baa Hawsheenna Caalamiga ah Loo Maaliyaa?

Marka laga hadlayo maalgelinta maxaa ururkeenna ka sooco diimaha kale?

CASHARKA 25

Hoolalka Boqortooyada Sidee Baa Loo Dhisaa Maxaana Loo Dhisaa?

Meelaha aan Ilaahay ku caabudno maxaa loogu bixiyay Hoolalka Boqortooyada? Wax ka sii baro siday dhismooyinkan sahlan u caawiyaan kiniisadaheenna.

CASHARKA 26

Sidee Baan uga Wada Shaqeyn Karnaa Hoolkeenna Boqortooyada?

Hool Boqortooyo nadiif ah oo daryeelan ammaan buu u soo jeeda Ilaahayaga. Sidee baa loo qorsheeyaa dhaqaalaha Hoolalka Boqortooyada meel kasta ku yaal?

CASHARKA 27

Maktabadda Hoolka Boqortooyada Sidee Baan uga Faaʼiidaysan Karnaa?

Miyaad doonaysaa inaad baadhis sameysid sidaad aqoontaada Kitaabka u kordhisid? Isticmaal maktabadda Hoolka Boqortooyada!

CASHARKA 28

Websitekeenna Maxaa Laga Heli Karaa?

Wax baad ka sii baran kartaa inaga iyo rumaysadkayagaba suʼaalahaaga Kitaabkana jawaabaad u heli kartaa.

Miyaad Sameyn Doontaa Doonista Yehowah?

Ilaahay Yehowah jacayl weyn buu ku hayaa. Sidee baad noloshaada uga muujin karta inaad rabtid inaad isaga ka farxisid?