Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

 QAYBTA 12

Sidee Baa Xaas Barakaysan u Haysan Kartaa?

Sidee Baa Xaas Barakaysan u Haysan Kartaa?

Waa inaad is jeclaataan haddii ad xaas faraxsan doonaysaan. Efesos 5:33

Ilaahay guurka wuxuu ugu talaggalay inay nin keliya iyo naag keliya isqabaan.

Ninka fiican naagtiisa si kalgacayl leh iyo si heshiis ah buu ula dhaqmaa.

Naagtu waa inay ninkeeda la shaqeyso.

Carruurtu waa inay waalidkood addeecaan.

 Waa inaad raxmad lahaato oo ha noqon bilaa naxariis. Dhillannimo ha sameyn oo qofka ad guursatay daacad u ahow. Kolosay 3:5, 8-10

Erayga Ilaahay wuxuu yiri ninka waxaa ku waajib ah inuu naagtiisa jeclaado sida jidhkiisa oo kale. Naagtana waxaa ku waajib ah inay ninkeeda ixtiraamto.

Sinaysiga qofka xaaska ah waa wax xun. Ninka hal naag keliya buu qabi karaa, naagtuna hal nin keliya bay qabi kartaa.

Erayga Yehowah wuxuu xaasaska baraa sida ay u farxi karaan.