Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

 QAYBTA 13

Maxaynu Ilaahay Kaga Farxinaa?

Maxaynu Ilaahay Kaga Farxinaa?

Xumaanta ka leexo. 1 Korintos 6:9, 10

Haddii aan Yehowah jecel nahay wuxuu neceb yahay ma sameyn doono.

Yehowah ma doonayo inaynu wax xadno, oo aynu sakhraanno, ama inaynu mukhaaddaraadka isticmaalno.

Ilaahay wuxuu neceb yahay dilliinka, khaniisnimada iyo ilmaha uurka ku jira ina kas loo soo rido. Isagu ma rabo inaynu qof damaaci ah noqonno ama inaynu isla dagaallanno.

Sixirka, faalka iyo waxyaalaha la mid ah inaynu sameyno ma aha. Sanamyada inaynu caabudno ma aha.

Markuu adduunku meel fiican noqdo kuwa xumaanta sameeya meeshaas loo ma oggolaan doono.

 Wanaagga samee. Matayos 7:12

Haddii aan doonayno inaynu Ilaahay ka farxinno waa inaynu isaga ku dayanno.

Markaad dadka u naxariisatid oo deeqsi noqotid waxaa iyaga tusaysaa jacayl.

Daacad ahow.

Waa inaynu raxmad lahaanno oo dadka cafinno.

Dadka u sheeg waxyaalaha Yehowah iyo hababkiisa ku saabsan.—Ishacyaah 43:10.