Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

 QAYBTA 1

Sidee Baynu Ilaahay u Dhegeysanaa?

Sidee Baynu Ilaahay u Dhegeysanaa?

Farriinta Ilaahay Kitaabka Quduuska ah ayay ku dhex jirtaa. 2 Timoteyos 3:16

Ilaaha runta ah niman buu amar siiyay sidii ay fekradihiisa buug quduus ah ugu qoraan. Buuggaas waa Kitaabka Quduuska ah. Kaas waxaa ka dhex helaysaa war muhim ah oo Ilaahay doonayo inaad ogaatid.

Waxa inoo wanaagsan Ilaahay wuu ogyahay oo isagu waa Midka xigmadda runta ah ina siinayaa. Haddii ad isaga dhegeysatid qof waxgarad ah baad noqon doontaa.—Maahmaahyadii 1:5.

Ilaahay wuxuu doonayaa inuu qof kasta Kitaabka Quduuska ah akhristo. Hadda kaas luqado badan waynu ku heli karnaa.

Haddii ad doonaysid inaad Ilaahay dhegeysatid, waxaa waajib kugu ah Kitaabka Quduuska ah inaad akhrisatid oo fahamtid.

 Meel kastaba dadku way dhegeystaan. Matayos 28:19

Haddii ad doonaysid inaad fahamtid Kitaabka Quduuska ah, Markhaatiyaasha Yehowah way ku caawin doonaan.

Adduunka oo dhan waxay dadka baraan runta Ilaahay ku saabsan.

Weliba tacliintan waxaa ka baran kartaa meeshay Markhaatiyaasha Yehowah ku kulmaan. Waxbarashadan lama iibsado.