Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

 QAYBTA 3

Sidee Bay Noloshu Ahayd Bilowgii?

Sidee Bay Noloshu Ahayd Bilowgii?

Yehowah Aadan iyo Xaawa waxyaalo badan oo wanaagsan buu siiyay. Bilowgii 1:28

Yehowah wuxuu abuuray Xaawa, naagtii ugu horreysay, iyadana Aadan buu siiyay si ay naagtiisa u noqoto.—Bilowgii 2:21, 22.

Yehowah iyaga wuxuu siiyay maskax iyo jidh kaamil ah.

Waxay ku noolaayeen beertii Ceeden. Taasi meel qurux badan bay ahayd oo waxaa ku yaallay webi iyo geedo miro leh iyo xayawaan kala duwan baa ku noolaa.

Yehowah iyaga wuu la hadli jiray oo wax buu bari jiray. Haddii ay Ilaahay dhegeysan lahaayeen weligoodba way noolaan lahaayeen.

 Ilaahay wuxuu ku yiri geedaha mid ka mid ah waxba ha ka cunina. Bilowgii 2:16, 17

Malaaʼigaha mid ka mid ah Ilaahay wuu ka soo hor jeedsaday. Malaaʼigtaas sharka leh waa Shayddaanka Ibliiska ah.

Geedaha beerta ku yaalla mid ka mid ah Yehowah Aadan iyo Xaawa wuu tusay. Wuxuuna ku yiri haddii ay geedkaas wax ka cunaan way dhiman doonaan.

Shayddaanku muu doonayn inay Aadan iyo Xaawa Yehowah addeecaan. Markaas buu mas isticmaalay oo wuxuu Xaawa ku yiri haddii ay miraha geedkaas cunto ma dhiman doonto, laakiinse Ilaahay oo kale bay noqon doontaa. Haddaba taasi been bay ahayd.—Bilowgii 3:1-5.