Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

 QAYBTA 14

Sidee Baad Yehowah Daacad Ugu Noqon Kartaa?

Sidee Baad Yehowah Daacad Ugu Noqon Kartaa?

Dhinaca Ilaahay dooro. 1 Butros 5:6-9

Iska daa caadooyinka Kitaabka Quduuska ah ka hor jeeda. Taasi waxay u baahan tahay inaad geesi ahaatid.

Ha ka qaybqaadan arrimaha siyaasadda waddammada ku saabsan, waayo kuwaasi Yehowah iyo Boqortooyadiisa ma taageeraan.

 Si qumman u dooro—Ilaahay dhegeyso. Matayos 7:24, 25

Markhaatiyaasha Yehowah la kulan, iyagu way ku caawin doonaan sidaad Ilaahay ugu dhowaatid.

Waxyaalaha Ilaahay ku saabsan sii baro oo amarradiisa isku day inaad addeecdid.

Iimaankaaga markuu kuu kordho, naftaada Yehowah sii oo isaga keligiis u noolow oo markaasna baabtiiso.—Matayos 28:19.

Ilaahay dhegeyso. Kitaabka Quduuska ah akhriso oo Markhaatiyaasha Yehowah caawimadooda weyddiiso si ad u fahamtid. Markaasna waxaad baratay waa inaad sameysid. Haddii ad sidaas yeeshid weligaba waa noolaan doontaa.—Sabuurradii 37:29.