Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

 QAYBTA 11

Yehowah Miyuu Ina Dhegeystaa?

Yehowah Miyuu Ina Dhegeystaa?

Ilaahay baryadeenna wuu dhegeystaa. 1 Butros 3:12

Yehowah waa Kan baryooyinka maqla. (Sabuurradii 65:2) Wuxuu rabaa inaynu qalbigeenna ka hadalno.

Baryadaada Yehowah keligiis u jeedi.

 Waxyaalo badan waynu u duceysan karnaa oo waynu kala hadli karnaa Ilaahay. 1 Yooxanaa 5:14

Ilaahay bari sidii doonistiisa samada iyo adduunka loogu yeelo.

Ilaahay caawintiisa weyddiiso si ad wanaagga u sameysid. Waxyaalaha kale ad Ilaahay weyddiisan kartid waxay yihiin cunto, shaqo, dugsi, dhar iyo caafimaad.

Ilaahay baryadaada magaca Ciise ugu gudbi sidaad u muujisid inaad qiimeysid wuxuu Ciise ku sameeyay.