Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

 QAYBTA 2

Ilaaha Runta ah Waa Kee?

Ilaaha Runta ah Waa Kee?

Ilaaha runta ah waa Mid, magaciisana waa Yehowah. (Sabuurradii 83:18, NW) Isagu samada buu jiraa oo ma arki karno. Wuu ina jecel yahay oo wuxuu doonayaa inaynu isaga dib u jeclaanno. Wuxuuna rabaa inaynu dadka kale jeclaanno. (Matayos 22:35-40) Isagu waa Kan ugu Sarreeya oo wax walba abuuray.

Abuuristiisii ugu horreysay wuxuu ahaa Mid xoog weyn oo markaas dabadeed isaga waxaa loo magac bixiyay Ciise Masiix. Yehowah malaaʼigaha buu abuuray.

Yehowah wax walba oo samada ku jira buu abuuray . . . iyo wax walba oo dhulka ku jira buu abuuray. Muujintii 4:11

 Yehowah wuxuu abuuray xiddigaha, dhulka iyo wax walba oo ku yaalla.—Bilowgii 1:1.

Isagu wuxuu ciidda dhulka ka sameeyay ninkii ugu horreeyay Aadan.—Bilowgii 2:7.