Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

Hordhac

Hordhac

Ilaahay wuu ku jecel yahay sidii aabbaha oo kale. 1 Butros 5:6, 7

Ilaahay waa Abuuraheenna, oo wuu ina daneeyaa. Sida aabbe xigmad iyo jacayl badan uu carruurtiisa wax u baro buu Ilaahay dadkoo dhan wax u baraa siday nolosha ugu wanaagsan ay u noolaadaan.

Ilaahay wuxuu inoo muujiyaa run farxad iyo rajo ina siisa.

Haddii ad Ilaahay dhegeysatid wuu ku hoggaamin doonaa oo ku ammaangelin doonaa oo ku caawin doonaa markaad dhibaataysan tahay.

Oo weliba weligaa waa noolaan doontaa!

 Ilaahay wuxuu ina yiri ‘ii kaalaya, i dhegeysta oo . . . weligiinba noolaada.’ Ishacyaah 55:3