Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

 QAYBTA 9

Goormuu Adduunku Fiicnaan Doonaa?

Goormuu Adduunku Fiicnaan Doonaa?

Dhibaatooyinka maalmahan waxay muujinayaan inay Boqortooyada Ilaahay mar dhow iman doonto. Luukos 21:10, 11; 2 Timoteyos 3:1-5

Waxyaalaha maalmahan dhacaya Kitaabka Quduuska ah wuu inoo sii sheegay. Wuxuu yiri dadku waxay ahaan doonaan kuwo lacag jecel, kuwo waalidkood aan addeecin, kuwo baʼan, iyo kuwo raaxaysi jecel.

Waxaa dhici doona dhulgariirro waaweyn, dagaallo, abaaro iyo cudurro. Waxyaalahan hadda way dhacaan.

Haddana Ciise wuxuu yiri warka fiican ee Boqortooyada ku saabsan adduunka oo dhan waa lugu faafin doonaa.—Matayos 24:14.

 Boqortooyadu sharka oo dhan adduunka way ka saari doontaa. 2 Butros 3:13

Mar dhow Yehowah kuwa sharka leh oo dhan wuu baabbiʼin doonaa.

Shayddaanka iyo shayddaammadiisa waa la ciqaabi doonaa.

Kuwa Ilaahay dhegeysta waxay ku noolaan doonaan adduun cusub oo xaq ah, oo meeshaas baqdin ma jiri doonto, waa adduun dadku is aamminayaan oo is jecel yihiin.