Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

 QAYBTA 7

Ciise Waa Kee?

Ciise Waa Kee?

Yehowah Ciise dhulka buu u soo diray. 1 Yooxanaa 4:9

Haddii aynu doonayno inaynu Yehowah ka farxinno waa inaynu qof kale oo muhim ah dhegeysanno. Beri hore intuunan Yehowah Aadan abuurin wuxuu samada ku abuuray malaaʼig xoog weyn.

Markuu waqtigii yimid, Yehowah kaasi wuu soo diray sidii uu magaalada Beytlaxam bikrad Maryan la dhaho u dhasho. Ilmahaas magaca Ciise baa loo bixiyay.—Yooxanaa 6:38.

Markuu Ciise dhulka joogay tayooyinka Ilaahay si kaamil ah buu u bandhigay. Wuu naxariis badnaa dadkana wuu jeclaa oo qof furan buu ahaa. Si cabsi laʼaan ah, ayuu runta Yehowah ku saabsan u bari jiray dadka.

 Ciise wanaag buu sameeyay laakiinse waa la karhay. 1 Butros 2:21-24

Kuwa diinta hoggaamiya Ciise way karheen, waayo tacliintooda beenta ah iyo xumaantooda buu dadkoo dhan tusay.

Ciise kuwa jirran wuu bogsiiyay oo kuwo dhintay wuu soo nooleeyay.

Kuwa diinta hoggaamiya waxay ciidanka Rooma ka dhaadhiciyeen inay Ciise karbaashaan oo ayna dilaan.