Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

 QAYBTA 6

Maxaynu Daadka Weyn ka Baran Karnaa?

Maxaynu Daadka Weyn ka Baran Karnaa?

Ilaahay kuwa sharka leh wuu baabbiʼiyay laakiinse Nuux iyo reerkiisa wuu badbaadiyay. Bilowgii 7:11, 12, 23

Roob baa 40 maalmood iyo 40 habeen daʼay oo biyuhu dhulka oo dhan bay qariyeen. Kuwa sharka lahaa oo dhan way dhinteen.

Malaaʼigihii caasiyoobay jidhkoodii way ka baxeen oo waxay noqdeen shayddaammada.

Kuwii markabka ku dhex jiray waa la badbaadiyay. Inkastoo Nuux iyo reerkiisu ay dhinteen Ilaahay wuu soo nooleyn doonaa oo rajadooduna waxay ahaan doontaa inay weligoodba noolaadaan.

 Sidoo kale Ilaahay kuwa sharka leh wuu baabbiʼin doonaa oo dadka wanaagsan wuu badbaadin doonaa. Matayos 24:37-39

Shayddaammadu weli dadka way khiyaameynayaan.

Maalmahan sidii waqtigii Nuux oo kale dadka intooda u badan hoggaaminta Yehowah way diidaan. Mar dhow Yehowah kuwa sharka leh oo dhan wuu baabbiʼin doonaa.—2 Butros 2:5, 6.

Dadka qaarkood Nuux oo kale ay la mid yihiin. Iyagu Ilaahay way dhegeystaan oo wuxuu iyaga ku yiraahdo way sameeyaan; kuwaasi waa Markhaatiyaasha Yehowah.