Ilaahay Dhegeyso oo Weligaba Noolow

Abuuraha wuxuu rabaa inuu ina hoggaamiyo, ina ilaaliyo oo ina barakeeyo.

Hordhac

Ilaahay wuxuu ina baraa sidaan nolosha ugu wanaagsan u noolaano maxaa yeelay binu’aadanka buu jecel yahay.

Sidee Baynu Ilaahay u Dhegeysanaa?

Waa inaan ogaanno waxaan u baahan nahay inaan sameyno iyo kuwa ina caawin karo.

Ilaaha Runta ah Waa Kee?

Magaciisa iyo siduu yahay baan baran karnaa.

Sidee Bay Noloshu Ahayd Bilowgii?

Qaybta ugu horreysa ee Kitaabka baa taas sharaxda.

Maxaynu Daadka Weyn ka Baran Karnaa?

Ma ahan taariikh qadiimi ah keliya.

Ciise Waa Kee?

Maxay muhim u tahay in la ogaado waxyaalaha ku saabsan?

Dhimashadii Ciise Maxay Adiga Kaga Dhigan Tahay?

Barakooyin yaab leh bay inoo suuraggelisay.

Goormuu Adduunku Fiicnaan Doonaa?

Kitaabka wuxuu sii sheegay waxyaalaha dhici doona markuu waqtigu dhow yahay.

Barakooyinkee Baa Sugaya Kuwa Ilaahay Dhegeysta?

Waxyaalo ad rabi doontid inaad aragtid.

Yehowah Miyuu Ina Dhegeystaa?

Waxyaalahee baad kala hadli kartaa?

Sidee Baa Xaas Barakaysan u Haysan Kartaa?

Abuuraha reerka talada ugu fiican buu bixiyaa.

Maxaynu Ilaahay Kaga Farxinaa?

Waxaa jiro waxyaalo uu neceb yahay iyo waxyaalo uu jecel yahay.

Sidee Baad Yehowah Daacad Ugu Noqon Kartaa?

Haddii ad rabtid inaad daacad noqotid doorashadaada bay ka muuqan doontaa.