Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

Hordhac

Hordhac

“Waa inaad Rabbiga Ilaahaaga ah [Yehowah] ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhan iyo xooggaaga oo dhan. Oo erayadan aan maanta kugu amrayo ha ku sii jireen qalbigaaga. Oo waa inaad carruurtaada aad u bartaa oo aad kula hadashaa markaad gurigaaga fadhido, iyo markaad jid marto, iyo markaad jiifto, iyo markaad sara joogtaba.”—SHARCIGA KUNOQOSHADIISA 6:5-7.