Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

 Casharka 14

Boqortooyo Xukumi Doonta Dunidoo Dhan

Boqortooyo Xukumi Doonta Dunidoo Dhan

Midee baad u maleysaa inay Boqortooyadaas tahay?— Boqortooyadaasi waa Boqortooyada Ilaahay. Dunida waxay ka dhigi doonta janno. Ma rabtaa inaad wax ka sii baratid Boqortooyadan?—

Boqortooyo walba waxay leedahay boqor. Boqorkaasna wuxuu u taliyaa dadka waddankiisa ku nool. Ma taqaannaa kuu yahay Boqorka Boqortooyada Ilaahay?— Waa Ciise Masiix. Ciise samaduu deggan yahay. Dhowaanna Boqorka dadka adduunkoo dhan buu noqon doonaa! Markuu Ciise Boqorka dunidoo dhan noqdo maad u maleysaa inaan farxi doonno?—

Maxaa kaa farxiya markaad Jannada ka fekertid?

Aad baan u farxi doonnaa! Jannada dadku is ma diriri doonaan dagaallana mar dambe ma jiri doonaan. Kulli way is wada jeclaan doonaan. Qofna jirran maayo oo ma dhiman doono. Indhoolayaasha indhahooda way furmi doonaan oo kuwa dhegaha laʼna maqalkooda wuu u soo noqon doonaa. Curyaankuna wuu ordi kari doonaa wuuna boodboodi doonaa. Dadka oo dhan cunto badan oo ku filan bay cuni doonaan. Xawayaanka saaxiibnimo baa ka dhexeyn doonta. Dadkana way la saaxiibi doonaan. Kuwii dhintay way soo noolaan doonaan. Xitaa kuwa ad buuggan ka baratay badnaantooda way soo noolaanayaan!  Sidii Rebeqah, Raxab, Daaʼuud iyo Eliiyaah. Miyaad rabtaa inaad dadkaas baratid markay soo noolaadaan?—

Yehowah wuu ku jecel yahay oo wuxuu doonayaa inaad faraxdid. Waxaad weligaa ku noolaan doontaa adduun janno ah haddii ad Yehowah wax ka sii baratid oo ad isaga dhegeysatid. Ma rabtaa inaad Jannada ku noolaatid?—

KITAABKAAGA KA AKHRI

  • Ishacyaah 2:4; 11:6-9; 25:8; 33:24; 35:5, 6

  • Yooxanaa 5:28, 29; 17:3