Ka bood oo aad shayga

Sidee Buu Adduunku Noqon Doonaa?

Sidee Buu Adduunku Noqon Doonaa?

Miyuu . . .

  • isku mid ahaan doonaa?

  • xumaan doonaa?

  • fiicnaan doonaa?

 KITAABKA QUDUUSKA AH WUXUU YIRI

“Ilaah . . . indhahooda ilmo kastuu ka tirtiri doonaa, oo dhimashona mar dambe ma jiri doonto, oo mar dambena ma jiri doonaan murug iyo oohin iyo xanuun toona, waayo, waxyaalihii hore way dhammaadeen.”—Muujintii 21:3, 4, Kitaabka Quduuska ah.

AAYADDAS DARAADDEED WAXAAD HELI DOONTAA

Shaqo micne leh oo lugu qanco.—Ishacyaah 65:21-23.

Nolol bilaa jirro iyo rafaad ah.—Ishacyaah 25:8; 33:24.

Nolol weligeed ah oo ad farxad kula noolaatid reerkaaga iyo asaxaabtaada.—Sabuurradii 37:11, 29.

 MIYAAN RUMAYSAN KARNAA KITAABKA QUDUUSKA AH?

Haa waayo:

  • Ilaahay wuxuu haystaa awood uu ku fuliyo ballantuu qaaday. Kitaabka Quduuska ah Ilaahay Yehowah keliya buu ku magacaabaa kan “Qaadirka” ah waayo quwad aan xad lahayn buu leeyahay. (Muujintii 15:3) Taas awgeed isaga dhib u ma aha inuu run ka dhigo ballantiisa uu dunida wanaajin doono. Siduu Kitaabka Quduuska ah sheegay “wax waluba waa u suurtoobaan Ilaah.”—Matayos 19:26.

  • Ilaahay aad buu u rabaa inuu sameeyo wuxuu ballanqaaday. Matalan Yehowah aad buu u doonayaa inuu dib u soo nooleeyo kuwii dhintay.—Ayuub 14:14, 15.

    Xitaa Kitaabka Quduuska ah wuxuu inoo sheegaa inuu Nebi Ciise bogsiin jiray kuwa jirran. Sababtoo ah isagu aad buu u doonayay inuu sidaas yeelo. (Markos 1:40, 41) Ciise si kaamil ah buu Ilaahay ugu dayday waayo aad buu u rabay inuu caawiyo kuwa baahan.—Yooxanaa 5:30.

    Sidaas daraaddeed waan aammini karnaa inay Yehowah iyo Ciise doonayaan inay na caawiyaan sidaan ugu raaxaysanno mustaqbal wanaagsan.—Sabuurradii 72:12-14; 145:16; 2 Butros 3:9.

 BAL KA FEKER

Sidee buu Ilaahay dunideenna u wanaajin doonaa?

Jawaabta waxaa laga helaa buugga MAAHMAAHYADII 2:21, 22 iyo DAANYEEL 2:44.