Ka bood oo aad shayga

Markhaatiyaasha Yehowah

Dooro luqad Soomaali