MUNAARADDA WAARDIYAHA Lam. 3 2020 | Barakooyin Weligood Ah oo Ka Yimid Ilaah Jacayl Badan

Bal maxay yihiin barakooyinkan? Sidee baadna u aammini kartaa oo uga faaʼiidaysan kartaa?

Waxaad Weligaa Heli Kartaa Barakooyinka Ilaah Jacayl Badan

Ma ku riyootaa adduun kan ka fiican? Adduun aysan ka jirin dagaallo, dembi iyo jirro? Tani riyo keliya ma aha laakiin waa ballan Ilaahay ka timid.

Abuureheenna Jacaylka Badan Wuu Ina Daneeyaa

Ilaahay sidii aabbe jacayl badan ayuu reerkiisa u xannaaneeyaa. Bal sidee buu sidaas u sameeyaa?

Sidee Buu Abuuraha Inoogu Sheegaa Ballamadiisa Cajiibka Ah?

Sidee buu Ilaahay nebiyadiisii u isticmaalay siday farriintiisa inoogu qoraan?

Erayga Ilaahay Ma La Beddelay?

Bal fiiri waxay culimmadii ka heleen Kitaabka aan maanta haysanno.

Ilaahay Nebiyadiisa Baan Ka Baran Karnaa

Saddex nebi oo aammin ah ayaa inagu caawin karo inaan Ilaahay wax ka baranno oo barakadiisana helno.

U Tuko Raallinimada Ilaahay

Sidee baan Ilaahay ugu tukan karnaa si uu inoo maqlo oo inoo barakeeyo?

Kuwa Ilaahay Addeeco Way Barakoobi Doonaan

Bal aan eegno laba hab ay addeecidda Ilaahay inoogu keeni karto barakadiisa.

Sidee Jacayl Ugu Muujin Karnaa Dadka Kale

Mar kasta ma sahlanna in dadka kale la jeclaado, haddaba waa suuraggal.

Barakooyinka Sugaya Kan u Gargaaro Kuwa Baahan

Markaan ku dadaalno inaan caawino qof baahan, sidee baan barakada iyo raallinimada Ilaahay u heli doonnaa?

Weligaa Hel Barakooyinka Ilaahay

Sidee bay nolosha dunida ahaan doontaa markuu Ilaahay oofiyo ballamihii uu nebi Ibraahim u ballanqaaday?

Suʼaalahan oo Kale Weligaa Ma Isweyddiisay?

Hel jawaabaha suʼaalo ku saabsan dhibaatooyinka nolosha iyo Ilaahay.