Rajadee bay kuwii dhintay qabaan? May soo noolaan karaan?