Ka bood oo aad shayga

Markhaatiyaasha Yehowah

Dooro luqad Soomaali

Maxaa Loo Bartaa Kitaabka Quduuska ah?

HABKA DOWNLOAD GAREYSASHADA