Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

Ayuu ka Yimid Kitaabka Quduuska ah?

Ayuu ka Yimid Kitaabka Quduuska ah?

Haddii ay niman qoreen Kitaabka maxaa loogu yeeraa “ereygii Ilaah”? (1 Tesaloniika 2:13) Sidee buu Ilaahay fekradihiisa binuʼaadan ugu gudbiyay?