Ka bood oo aad shayga

Ka bood oo aad tusmada shayga

Muxuu Ilaahay Dunida u Abuuray?

Muxuu Ilaahay Dunida u Abuuray?

Maxay tahay ulajeeddada Ilaahay oo adduunka? Weligiis janno muu noqon doonaa?