Ka bood oo aad shayga

Akhriska Firfircoon oo Bibleka

Qaybo Bibleka laga soo qaaday ayaa ka fekeri karta adoo isticmaalaya maqaladan duuban oo muusik, sharqan iyo sharaxa leh. Fiidiyowyo fara hadal ku duuban baa diyaar ah.

Liiska ka dooro luqad oo ku dhufo Raadi sidaad u aragtid akhriska firfircoon oo luqaddaas ku diyaarsan. Qayb ka qor magac akhriska ama magaca buugga Bibleka sidaad u aragtid akhrisyada Bibleka magacaas oo kale leh.

 

Waan ka xumnahay, shaygan oo kale hadda luqaddan ku ma diyaarsana.

Shayo luqaddan ku diyaarsan waxaad ka heli karta bogaggan: