Qaybo Bibleka laga soo qaaday ayaa ka fekeri karta adoo isticmaalaya maqaladan duuban oo muusik, sharqan iyo sharaxa leh. Fiidiyowyo fara hadal ku duuban baa diyaar ah.

Liiska ka dooro luqad oo ku dhufo Raadi sidaad u aragtid akhriska firfircoon oo luqaddaas ku diyaarsan. Qayb ka qor magac akhriska ama magaca buugga Bibleka sidaad u aragtid akhrisyada Bibleka magacaas oo kale leh.