Ka bood oo aad shayga

Markhaatiyaasha Yehowah

Dooro luqad Soomaali

Kitaabka Muxuu Ikhtiyaarka ka Sheegaa? Ma Ilaahay Baa Wax Kasta Maammulo?

Kitaabka Muxuu Ikhtiyaarka ka Sheegaa? Ma Ilaahay Baa Wax Kasta Maammulo?

Jawaabta Kitaabka

Ilaahay wuxuu nagu sharfay ikhtiyaar. Iskeenna baan goʼaammo u gaari karnaa oo qaddar alle ama nasiib ma saadiyaan waxyaalaha aan sameyno. Bal eeg Kitaabka wuxuu ina baro.

  • Ilaahay binuʼaadanka si isaga u eg buu u abuuray. (Bilowgii 1:26) Xayawaanka waxaa tilmaamo caqli Ilaahay siiyay. Laakiin waan ka duwan nahay xayawaanka waayo sida Abuureheenna waxaan muujin karnaa sifooyin la mid ah jacayl iyo caddaalad xitaa sida isagoo kale ikhtiyaar baan haysanaa.

  • Mustaqbalkeenna wax badan baan ka dooran karnaa. Kitaabka wuxuu yiri: “Nolosha doorta . . . idinkoo Rabbiga Ilaahiinna ah . . . codkiisa addeecaya.” Sidaas waxaan sameyn karnaa markaan dooranno inaan amarradiisa raacno. (Sharciga Kunoqoshadiisa 30:19, 20) Haddii ikhtiyaar aanan haysan erayadaas waxay ahaan lahaayeen wax micne lahayn oo naxariisdaran. Ilaahay ma nagu qasbin inaan isaga dhegeysanno laakiin si naxariis leh buu noogu yiri: “Haddaad amarradayda maqli lahaydeen, nabaddiinnu waxay noqon lahayd sidii webi oo kale.”—Ishacyaah 48:18.

  • Guulgaarkeenna iyo guuldarradeenna ma ahan wax la qaddaray. Haddii aan rabno inaan wax ku guulaysanno waa inaan dadaalno. Kitaabka waxaa ku qoran: “Wax alla wixii gacantaadu hesho inay samayso xooggaaga oo dhan ku samee.” (Wacdiyahii 9:10) Wuxuu xitaa yiri: “Kuwa dadaala fikirradoodu waxay u geeyaan barwaaqo.”—Maahmaahyadii 21:5.

Ikhtiyaarku waa hadiyad weyn oo Ilaahay ka timid maxaa yeelay iyadoo doorashadeenna ah baan Ilaahay ‘qalbigeenna oo dhan’ ka jeclaan karnaa.—Matayos 22:37.

Ma Ilaahay Baa Wax Kasta Maammulo?

Kitaabka wuxuu ina baraa inuu Ilaahay yahay mid Qaadir ah oo isaga mooyaane qof kale ma joojin karo awooddiisa. (Ayuub 37:23; Ishacyaah 40:26) Si kastaba wax walba awooddiisa kuma maammulo. Tusaale ahaan Kitaabka wuxuu inoo sheegaa inuu Ilaahay “iscelinayay” oo cadowga dadkiisa magaaladii hore ee Baabuloon u samray. (Ishacyaah 42:14) Sidoo kale maanta wuu u dulqaataa kuwa dadka kale ikhtiyaarkooda ku xumeeya. Laakiin weligiis uma sii dulqaadan doono.—Sabuurradii 37:10, 11.