Ka bood oo aad shayga

Dhul Nabad Badan, Ma Macquul Baa?

Jawaabta Kitaabka

Nabaddu kuma iman doonto dadaalka aadanaha, waxay ku iman doontaa Boqortooyada Ilaahay oo ah dowlad samada ku taal oo uu Ciise Masiix maammulo. Bal eeg siduu Kitaabka wax inooga baro rajadan wanaagga badan.

  1. Ilaahay ‘dagaallada wuu ka joojin doonaa tan iyo dunida meesha ugu dambaysa’ oo sidaasuu u oofin doonaa ballantiisa inuu ‘xagga dhulka nabad’ uga dhigo dadka isaga ka farxiya.—Sabuurradii 46:9; Luukos 2:14.

  2. Boqortooyada Ilaahay samaday ka maammuli doontaa dunida oo dhan. (Daanyeel 7:14) Sidaas darteed, way baabbiʼin doontaa waddaninnimada oo ah asalka dagaallada badankood.

  3. Ciise, oo ah Boqorka Boqortooyada Ilaahay, waxaa lagu magacaabay “Amiirka Nabadda,” oo wuxuu isku taxallujin doonaa inay ‘nabaddu badnaan doonto, dhammaadna lahaan doonin.’—Ishacyaah 9:6, 7.

  4. Kuwa goʼaansaday inay dagaalka sii wadaan, looma banneyn doono inay dhex noolaadaan maammulka Boqortooyada Ilaah, waayo Ilaahay “kii dulmi jecelba naftiisu way neceb tahay.”—Sabuurradii 11:5; Maahmaahyadii 2:22.

  5. Ilaahay dadkiisa wuxuu baraa sida nabad loogu noolaado. Kitaabka markuu ka hadlayay natiijada ka iman doonto waxbarashadan, wuxuu yiri “Iyana waxay seefahooda ka tuman doonaan marashiyo, warmahoodana manjooyin, oo quruunina quruun kale seef uma qaadan doonto, oo innaba mar dambe dagaal ma ay baran doonaan.”—Ishacyaah 2:3, 4.

Imminka dunida oo dhan, Markhaatiyaasha Yehowah waxay Ilaahay ka baranayaan sida nabadda loogu noolaado. (Matayos 5:9) In kastaan ka mid nahay qowmiyado kala duwan aanna ku nool nahay 240 dalal in ka badan, ma oggolin inaan qof hub u qaadanno.

Markhaatiyaasha Yehowah maanta waxay baranayaan jidka nabadda