Ka bood oo aad shayga

Dhulka Ma La Baabbiʼin Doonaa?

Dhulka Ma La Baabbiʼin Doonaa?

Jawaabta Kitaabka

Maya, adduunka weligiis lama baabbiʼin doono, dabna laguma gubi doono oo wax kale lagu ma beddeli doono. Kitaabka Quduuska ah wuxuu ina baraa in Ilaahay dhulka u uumay in weligiis la dhex degganaado.

  • “Kuwa xaqa ahu dalkay dhaxli doonaan, oo weligoodna way dhex degganaan doonaan.”​—Sabuurradii 37:29.

  • Ilaahay baa “dhigay aasaaska dhulka, si aanu weligiis u dhaqdhaqaaqin.”​—Sabuurradii 104:5.

  • “Dhulku weligiisba wuu waaraa.”​—Wacdiyahii 1:4.

  • ‘Ilaaha dhulka uumay, oo sameeyey, oo dhisay . . . si aan waxba tarayn uma uumin, laakiinse wuxuu u uumay in la degganaado.’​—Ishacyaah 45:18.

Binuʼaadanka dhulka ma baabbiʼin doonaan?

Ilaahay binuʼaadanka uma oggolaan doono inay dunida ku baabbiʼiyaan wasakh, dagaal ama wax kale. Weliba wuu ‘baabbiʼin doonaa kuwa dhulka baabbiʼiya’ (Muujintii 11:18) Sidee buu taas u fulin doonaa?

Dowladaha binuʼaadanka oo ilaa iyo hadda dunida dhawri waayay, Ilaahay wuxuu ku beddeli doonaa Boqortooyo kaamil ah oo samada ku taal. (Daanyeel 2:44; Matayos 6:9, 10) Boqortooyadaas waxaa hoggaamin doono Ciise Masiix. (Ishacyaah 9:6, 7) Ciise markuu dunida joogay awood mucjiso leh ayuu ku lahaa cimilada. (Markos 4:35-41) Ciise oo ah Boqorka Boqortooyada Ilaahay, wuxuu si buuxda u maammuli doonaa dhulka iyo waxa ku jira. Dib buu u cusbooneysiin doonaa xaaladaha dhulka, oo wuxuu ka dhigi doonaa kuwo la mid ah kuwii ka jiray beerta Ceeden.​—Matayos 19:28; Luukos 23:43.

Kitaabka soo ina ma baro in dhulka dab lagu gubi doono?

Maya, waxaas ina ma baro. Fekraddaas qaldan waxay badanaa ka timaaddaa fahan xumada aayadda 2 Butros 3:7 oo tiri: “Laakiinse samooyinka haatan jira iyo dhulkaba isku eray baa dab loogu kaydiyey.” Bal eeg laba qodob oo muhim ah oo nagu caawin karo inaan fahamno erayadaas:

  1. Kitaabka markuu isticmaalo kelmedaha “samooyinka,” “dhulka,” iyo “dab” wuxuu ka wadaa dhawr wax. Tusaale ahaan, aayadda Bilowgii 11:1 waxaa ku qoran “Dhulka oo dhammuna wuxuu ahaa isku af iyo isku hadal keliya.” Meeshan erayga “dhul” wuxuu ka dhigan yahay bulshada binuʼaadanka.

  2. Aayadaha ku wareegsan 2 Butros 3:7 baa inoo tilmaamo micnaha samooyinka, dhulka iyo dabka. Aayadaha 5 iyo 6 waxay ina soo xusuusiyaan daadkii xilligii Nuux. Waqtigaas duni hore baa la halaagay, haddaba adduunkeenna ma uusan baabbiʼin. Hase yeeshee, daadkii wuxuu masaxay bulsho dulmi badan ama “dhul.” (Bilowgii 6:11) Wuxuu sidoo kale baabbiʼiyay nooc “samo” ah oo laga wado dadkii waqtigaas hoggaamin jiray bulshada dhulka. Marka, adduunkeenna lama halaagin oo waxaa la halaagay dadkii sharka lahaa. Nuux iyo reerkiisii way ka badbaadeen burburkii dunidaas oo daadkii kaddib waxay dhex noolaadeen dhulka.​—Bilowgii 8:15-18.

Sidii biyihii daadka, halaagga mise “dabka” laga sheegay 2 Butros 3:7 wuxuu baabbiʼin doonaa dunida dadka sharka badan, laakiin ma baabbiʼin doono adduunka. Ilaahay wuxuu ballanqaaday “samooyin cusub iyo dhul cusub oo xaqnimo dhex deggan tahay.” (2 Butros 3:13) ‘Samooyinka cusub’ oo ah hoggaaminta cusub ee Boqortooyada Ilaahay ayaa xukumi doonto “dhul cusub” mise bulsho cusub ee binuʼaadameed. Maammulka Boqortooyadaas dhexdeeda, dhulku wuxuu noqon doonaa janno nabad badan.​—Muujintii 21:1-4.