Jawaabta Kitaabka

Ilaahay Aadan hal naag keliya buu siiyay. Caadada guursashada naago badan Ilaahay kama iman. Haddaba waqti yar buu ka yeelay inay nimanka hal naag ka badan guursadaan.—Bilowgii 4:19; 16:1-4; 29:18-29.

Ilaahay Nebi Ciise buu siiyay awoodda u dib ugu soo celiyo habkii bilowga ee guursashada hal naag. (Yooxanaa 8:28) Ciise markii guurka laga waraystay wuxuu yiri: “Kii bilowgii uumay iyaga wuxuu ka dhigay lab iyo dhaddig, oo wuxuu yidhi, Sababtaas aawadeed nin wuxuu ka tegayaa aabbihiis iyo hooyadiis, wuxuuna la joogayaa naagtiisa, oo labaduba waxay noqonayaan isku jidh.”—Matayos 19:4, 5.

Weliba mid ka mid ah xertii Ciise buu ruuxa Ilaahay ku dhaqaajiyay inuu qoro: “Nin kastaa afadiisa oo qudha ha haysto, naag kastaana ninkeeda oo qudha ha haysato.” (1 Korintos 7:2) Kitaabka wuxuu xitaa faraa inuu nin kiniisadda masʼuuliyad gaar ah laga siiyay uu ahaado nin hal “naag keliya qaba.”—1 Timoteyos 3:2, 12.