Ka bood oo aad shayga

Markhaatiyaasha Yehowah

Dooro luqad Soomaali

Xusuuso Dhimashadii Ciise

Xusuuso Dhimashadii Ciise

Sanad walba Markhaatiyaasha Yehowah dhimashadii Ciise siduu rabay bay u soo xusuustaan. (Luukos 22:19, 20) Aad baan kugu soo dhoweynaynaa inaad dhacdadan muhimka ah nagala qaybqaadatid. Waxaad baran doontaa siday Ciise noloshiisii iyo dhimashadiisiiba kuu anfaci karaan.