Ka bood oo aad shayga

Waa Maxay Dhigashada Kitaabka?

Markhaatiyaasha Yehowah waxay bixiyaan barnaamij dhigashada Kitaabka oo ka jawaabo suʼaalo badan, sida:

  • Ayuu Ilaahay Yahay?

  • Ilaahay miyuu ina daneeyaa?

  • Guurkayga sidee baan u wanaajin karaa?

  • Sidee baan farxad u heli karaa?

Hoos waxaad ka heli doontaa jawaabaha suʼaalo lays weyddiiyo oo ku saabsan barnaamijkeenna dhigashada Kitaabka.

Waa sidee qaabka casharrada? Waxaan soo hadal qaadnaa mawduucyo sida “Ilaahay” ama “Guurka.” Dabadeed waxaan eegnaa aayadaha Kitaabka oo ku xiriirsan mawduucyadaas. Markaan aayadahaas isbarbardhigno waxaan aragnaa Kitaabka gebigiis wuxuu ka sheego arrimahaas oo sidaasaan ugu banneynaa inuu Kitaabka isfasiro.

Dhigashada Kitaabka waxaa inagu caawin karo buugga War Wanaagsan Ilaahay ka yimid! Buuggan si sahlan ayuu u soo bandhigaa arrimo ku saabsan wuxuu Kitaabka ka sheego Ilaahay, nebi Ciise, mustaqbalkeenna iyo waxyaalo kale oo badan.

Ma lacag baa laga bixiyaa dhigashada Kitaabka? Casharrada iyo qalabyada waxbarashadaba waa bilaa lacag.

Muddo intee leʼeg ayay soconayaan casharrada? Dad badan asbuucii waxay qorsheysteen saacad ama wax ka badan inay Kitaabka inala dhigtaan. Laakiin dhererka casharrada qof walba iskiisuu u dooran karaa oo wuxuu ku xiran yahay qorshahaaga.

Maxaa dhici doono markaan codsado inaan dhigto Kitaabka? Markaad codsatid inaad Kitaabka dhigatid, mid ka mid ah Markhaatiyaasha Yehowah ayaa meel iyo waqti kuu habboon kugu soo booqon doono. Dhawr daqiiqo ayuu kugu tusi doonaa sida loo fuliyo barnaamijkeenna waxbarashada. Haddii ad ka heshid, waad sii wadan kartaa.

Haddaan aqbalo inaan Kitaabka dhigto, ma inaan Markhaatiyaasha Yehowah ka mid noqdaa? Maya. Markhaatiyaasha Yehowah way jecel yihiin inay dadka Kitaabka baraan, haddaba weligeen qof kuma qasabno inuu diinteenna ka mid noqdo. Si ixtiraam iyo nimco leh ayaan u tusnaa waxa Kitaabka ku qoran innagoo garanayno inuu qof walba xaq u leeyahay inuu doorto wuxuu aammini lahaa.—Kolosay 4:6.