Ka bood oo aad shayga

Maxay Markhaatiyaasha Yehowah Guuri Ilaa Guuri u Aadaan?

Ciise wuxuu xertiisa u sheegay inay “quruumaha oo dhan” xer ka dhigaan. (Matayos 28:19, 20) Ciise markuu xertiisii hore diray, wuxuu faray inay aadaan guryaha dadka. (Matayos 10:7, 11-13) Dhimashadii Ciise ka dib, Masiixiyiintii qarnigii hore waxay sii wadeen inay farriintooda si cad u faafiyaan “guri ilaa guri.” (Falimaha Rasuullada 5:42; 20:20) Waxaan raacnaa masaalkii Masiixiyiintii hore oo waxaanna aragnay in wacdiga guuri ilaa guuri yahay qaab wanaagsan oo dadka oo dhan lagu gaari karo.