Arag sidaan bilaa lacag casharrada Kitaabka u dhigno.