Ka bood oo aad shayga

Maxaa loo Bartaa Kitaabka Quduuska ah?—Fiidiyowga Dheer

Maxaa loo Bartaa Kitaabka Quduuska ah?—Fiidiyowga Dheer

Baro sidaad Kitaabka Quduuska ah uga heli kartid jawaabaha nolosha ugu muhimsan.