Nyaya ino yakatorwa muchitsauko 6 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Verenga unzwe kuti Bhaibheri rinoti chii chinoitika kana munhu afa.