Enda pane zvauri kuda

BHAIBHERI RINOMBODZIDZISEI CHAIZVO? (ZVINHU ZVINOBATSIRA PAKUDZIDZA)

Swedera Pedyo naMwari Nokunyengetera (Chikamu 2)

Nyaya ino yakatorwa muchitsauko 17 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? Dzidza zvinotaurwa neBhaibheri pamusoro pekuti tinofanira kunyengetera sei uye kana zvadii.